ตารางการรับสมัคร วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล

การรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี

รอบช่วงเปิดรับสมัครวิธีการรับสมัคร
1
20 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2564
2
 28 มิถุนายน – 12 กรกฎาคม 2564
3
1 – 12 ตุลาคม 2564
4
11 – 25 มกราคม 2565

รับสมัครนักศึกษาปริญญาโท

หลักสูตรช่วงเปิดรับสมัครวิธีการรับสมัคร
MUIC-MBA
 1 เมษายน – 26 มิถุนายน 2564
MUIC-MBA 4+1
 1 เมษายน – 26 มิถุนายน 2564
MUIC-MM
1 เมษายน – 23 กรกฏาคม 2564

ข้อมูลตัวเลข ณ ปัจจุบัน

3
ดำเนินการสอนมาแล้ว(ปี)
2
อาจารย์และนักศึกษาต่างชาติ
10
นักศึกษาทั้งหมด
20
ศิษย์เก่า

เสียงจากนักศึกษา

จาวพร ประภาอาภรณ์
Category and In-store Manager บจก. อั๊คโซ่ โนเบล เพ้นท์ส (ประเทศไทย) – สีดูลักซ์  ศิษย์เก่าสาขาวิชาผู้ประกอบการด้านธุรกิจการเดินทางและธุรกิจบริการ
การเรียนสาขาวิชาผู้ประกอบการด้านธุรกิจการเดินทางและธุรกิจบริการ ไม่ได้แปลว่าคุณไม่สามารถข้ามไปทำงานในสาขาอื่นไม่ได้ การเรียนที่MUIC ยังทำให้เราได้ประยุกต์ใช้ความรู้ ความสามารถ นอกเหนือไปจากความรู้ด้านวิชาการทำให้เราเป็นเราได้อย่างทุกวันนี้ และที่ขาดไม่ได้เลยคือมิตรภาพและเครือข่ายที่ยอดเยี่ยมมากในการทำงานและการดำรงชีวิตในปัจจุบัน
ปาเจร พัฒนศิริ
หัวหน้าสาขากลยุทธ์การสื่อสารและการคิดค้นสิ่งใหม่ หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ศิษย์เก่าหลักสูตรสังคมศาสตร์
MUIC ไม่ใช่เพียงสถาบันการศึกษาชั้นนำระดับโลกเท่านั้น ที่นี่ยังเสมือนเป็นครอบครัวอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นคณาจารย์และพี่ๆสตาฟที่คอยหล่อหลอมและช่วยเหลือนักศึกษาทั้งด้านวิชาการและทักษะชีวิต อีกทั้งเพื่อนๆในรั้วมหาวิทยาลัยก็เปรียบเสมือนพี่น้องที่คอยเติมเต็มมิตรภาพระหว่างกัน ที่เป็นผมในทุกวันนี้ได้เพราะ MUIC ผมภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวนี้
ศริศาร์ ศรีสุขประเสริฐ
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวัฒนธรรมนานาชาติศึกษาและภาษา
MUIC ใช้ทั้งความรู้และประสบการณ์ที่ไม่เคยได้รับจากที่อื่น เช่น การที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งของสโมสรนักศึกษาในช่วงเวลาที่มีโรคระบาดที่ทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา นอกจากนี้ ออมได้รู้จักเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ จากหลากหลายประเทศทั่วโลก และสิ่งสำคัญที่สุดคือ ความพยายามที่จะพิชิตเกณฑ์และมาตรฐานที่ MUIC ตั้งไว้ สำหรับตัวเราเองคิดว่ามันค่อนข้างสูงมากๆ แต่ก็ทำให้เราได้พัฒนาศักยภาพของตัวเองให้ดีกว่าเดิม

Join us on Facebook

Know what's going on in the MUIC campus and beyond.

Add friend

Keep in touch with us.

Twitter for students

Find your voice and learn to use it here

Follow us on Instagram

Be in the loop with our news and images.

Watch us on Youtube

Campus life one video clip at a time.