ตารางการรับสมัคร วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล

การรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี

รอบช่วงเปิดรับสมัครวิธีการรับสมัคร
1
20 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2564
2
 28 มิถุนายน – 12 กรกฎาคม 2564
3
1 – 12 ตุลาคม 2564
4
11 – 25 มกราคม 2565

รับสมัครนักศึกษาปริญญาโท

หลักสูตร ช่วงเปิดรับสมัคร วิธีการรับสมัคร
MUIC-MBA
 1 เมษายน – 26 มิถุนายน 2564
MUIC-MM
1 เมษายน – 23 กรกฏาคม 2564

ข้อมูลตัวเลข ณ ปัจจุบัน

3
ดำเนินการสอนมาแล้ว(ปี)
2
อาจารย์และนักศึกษาต่างชาติ
10
นักศึกษาทั้งหมด
20
ศิษย์เก่า

เสียงจากนักศึกษา

ณัฐรดา ศรีบัวทอง
ศิษย์เก่าสาขาวิชาผู้ประกอบการด้านธุรกิจการเดินทางและธุรกิจบริการ
Simultaneous Interpreter and Interpreter Coach, Interpreter Mastermind
ที่ MUIC มีสภาพแวดล้อมที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ชาวต่างชาติ เพื่อนๆต่างชาติ ต่างวัฒนธรรม ทำให้ฉันสามารถเข้าถึงสำเนียงต่างๆ ได้อย่างมากมาย และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี MUIC เป็นที่ที่ปลูกฝังความคิด และทักษะในการสื่อสารของเราให้โลดแล่น ซึ่งทักษะต่างๆทั้งหมดนี้จะช่วยให้บัณฑิตของ MUIC ก้าวสู่โลกแห่งความเป็นจริง”
นิรันดร์ สัจจเดว์
ศิษย์เก่าสาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์
Design Director/Navigator, Lancaster Corp.; Part-time Lecturer, Mahidol University International College
การที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ MUIC ถือได้ว่าเป็นสมาชิกตลอดชีวิตใน Community ที่อบอุ่น ซึ่งที่นี่ไม่แค่เพียงจะคอยสนับสนุนเราเท่านั้น แต่ยังมีส่วนช่วยในการพัฒนาวิชาชีพของอีกด้วย นอกจากยังจะได้เป็นส่วนหนึ่งของสภาพแวดล้อมที่มีหลากหลายวัฒนธรรมอันเต็มไปด้วยผู้คนจากทุกสาขาอาชีพ ซึ่งได้สอนบทเรียนที่สำคัญที่สุดเรื่องหนึ่งในชีวิตแก่คุณ นั่นคือเรื่องการปรับตัว ในสาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ของเรานั้นจะดึงเอาสิ่งที่ดีที่สุดจากกันและกันออกมา
ปีเตอร์ เดนแมน
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ประสบการณ์ในรั้ว MUIC มีแต่ความประทับใจในทุกๆเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอนหลายๆท่าน ทำให้รู้สึกหมือนอยู่ที่บ้าน มีการให้คำแนะนำอย่างอบอุ่น จริงใจ และเข้าใจในตัวนักศึกษาอย่างถ่องแท้ อาจารย์ยังคอยช่วยแนะนำ และสอนการปรับตัวในการใช้ชีวิตด้วย นอกจากนี้ เพื่อนๆทุกคนก็เป็นมิตร และเป็นกันเองอย่างมาก ตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้าเรียนที่ MUIC

Join us on Facebook

Know what's going on in the MUIC campus and beyond.

Add friend

Keep in touch with us.

Twitter for students

Find your voice and learn to use it here

Follow us on Instagram

Be in the loop with our news and images.

Watch us on Youtube

Campus life one video clip at a time.