วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล | หน้าหลัก

เปิดสอนหลักสูตรนานาชาติแห่งแรกของประเทศไทย
เปิดสอนหลักสูตรนานาชาติแห่งแรกของประเทศไทย
เปิดสอนหลักสูตรนานาชาติแห่งแรกของประเทศไทย

ตารางการรับสมัคร วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล

รับสมัครเข้าศึกษาปริญญาตรี:
  • สำหรับนักเรียนไทยและต่างชาติ (ที่พำนักในไทย)
รอบ ช่วงเปิดรับสมัคร วิธีการรับสมัคร
1
23 เมษายน   – 3 พฤษภาคม 2567
ปิดรับสมัครเรียน
2
2 – 15 กรกฎาคม 2567
3
1 – 11 ตุลาคม 2567
4
 7 – 20 มกราคม 2568
  • สำหรับนักเรียนต่างชาติ (ที่พำนักอยู่นอกประเทศไทย) คลิกที่นี่
รับสมัครนักศึกษาปริญญาโท:
หลักสูตร ช่วงเปิดรับสมัคร วิธีการรับสมัคร
MUIC-MBA
จะแจ้งให้ทราบ
ปิดรับสมัครเรียน
MUIC-MM
ขยายเวลาออกไปจนถึงวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

เป็นตัวเองใน
แบบที่ดีที่สุดที่ MUIC

0

ดำเนินการสอนมาแล้ว(ปี)

0

อาจารย์และนักศึกษาต่างชาติ

0

นักศึกษาทั้งหมด

0

ศิษย์เก่า

ประสบการณ์การเรียนที่ MUIC

เสียงจากนักศึกษา
EARTH

ธนกฤต ชัยชนะวงศ์

นักศึกษาปัจจุบันหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

"เราสามารถค้นหาตัวเองได้ที่นี่ ซึ่งที่ MUIC ได้ช่วยส่งเสริมการค้นหาตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง MUIC ได้ให้โอกาสที่สำคัญที่สุดในชีวิต ในการเข้าถึงมาตรฐานการศึกษาระดับสูง ซึ่งช่วยให้ผมเป็นตัวเองได้ดีที่สุดในปัจจุบัน"
PUNCH

สิริยากร จุธากรณ์

ศิษย์เก่าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ และได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

"ระหว่างที่เรียน MUIC ได้รับประสบการณ์มากมายจากการเข้าร่วมในโครงการวิจัยหลายๆ โครงการที่อาจารย์เสนอให้ ทำให้เราได้สำรวจตนเองและมีโอกาสทำตามฝันหลังเรียนจบ รู้สึกขอบคุณคำแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างมาก นอกจากด้านวิชาการแล้วยังได้รับมิตรภาพที่ดีในการทำงานซึ่งนับได้ว่าตัดสินใจไม่ผิดเลยที่ได้เรียนที่นี่"
FINN

ภีม โชครัศมีศิริ

ผู้บริหารภัตตาคารครัวสยาม นครปฐม ศิษย์เก่าสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริหาร

MUIC ไม่ใช่แค่สอนในตำราเท่านั้น ความรู้ที่มีนอกตำรายังมีอีกมาก ผมได้เรียนรู้ด้านอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งต้องบอกว่ามันมีความยากลำบาก และกดดันพอสมควร แต่ MUIC ก็ได้เตรียมความพร้อมให้อย่างดีสำหรับเผชิญ โลกภายนอก ท้ายที่สุดผมภูมิใจที่จะบอกว่า เป็นศิษย์เก่าของ MUIC"

ข่าวสารและสาระความรู้