ตารางการรับสมัคร วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล

การรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี

รอบช่วงเปิดรับสมัครวิธีการรับสมัคร
1
20 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2564
2
1-14 กรกฏาคม 2564
3
7-14 ตุลาคม 2564
4
11 – 25 มกราคม 2565

รับสมัครนักศึกษาปริญญาโท

หลักสูตรช่วงเปิดรับสมัครวิธีการรับสมัคร
MUIC-MBA
1 ธันวาคม 2563 – 28 กุมภาพันธ์ 2564
MUIC-MBA 4+1
ตั้งแต่บัดนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2564
MUIC-MM
1 ธันวามคม – 19 มีนาคม 2564

ข้อมูลตัวเลข ณ ปัจจุบัน

3
ดำเนินการสอนมาแล้ว(ปี)
2
อาจารย์และนักศึกษาต่างชาติ
10
นักศึกษาทั้งหมด
20
ศิษย์เก่า

เสียงจากนักศึกษา

ปัญญารักษ์ โรเก้
ศิษย์เก่าหลักสูตรสังคมศาสตร์
ศิษย์เก่าหลักสูตรสังคมศาสตร์

ประสบการณ์ที่ได้รับจาก MUIC ได้หล่อหลอมความรู้ทางวิชาการไปพร้อมๆกับมิตรภาพที่ยั่งยืน  ดั่งพระราชดำรัสของสมเด็จพระบรมราชชนกที่ว่า “ความสำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ” คือแรงบันดาลใจในการทำตัวเองให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น

ไอริณ โกวิทกูลไกร
ศิษย์เก่าหลักสูตรบริหารธุรกิจ
Credit Risk Advisor at Shell Thailand
หลักสูตร MUIC BBA ได้เตรียมพื้นฐานทางด้านวิชาการที่แข็งแกร่งให้กับฉันสำหรับทุกความก้าวหน้าในชีวิต กิจกรรมนอกห้องเรียนเป็นอีกอย่างที่ประเมินค่ามิได้ เพราะฉันได้มีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันเคสทั่งในระดับประเทศและสากล อีกทั้งได้รับการสนับสนุนและการเตรียมความพร้อมจากอาจารย์ผู้สอนหลักสูตร BBA หลายท่าน ทุกความทรงจำที่ MUIC มอบให้จะคอยเป็นเครื่องเตือนใจว่าฉันมีวันนี้ได้อย่างไร ขอบคุณ MUIC ค่ะ
ธิติสรรค์ กู้ดเบิร์น
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรวิศกรรมคอมพิวเตอร์
MUIC เป็นสถานศึกษาที่เหมาะกับคนรุ่นใหม่ของประเทศไทย เนื่องจาก MUIC เปิดโอกาสให้เรามีความคิดอย่างอิสระ หลากหลายรูปแบบและสามารถจัดการเรียนการสอนในสาขาที่ตัวเองชอบได้

Join us on Facebook

Know what's going on in the MUIC campus and beyond.

Add friend

Keep in touch with us.

Twitter for students

Find your voice and learn to use it here

Follow us on Instagram

Be in the loop with our news and images.

Watch us on Youtube

Campus life one video clip at a time.