ตารางการรับสมัคร วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล

การรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี

รอบช่วงเปิดรับสมัครวิธีการรับสมัคร
1
20 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2564
2
1-14 กรกฏาคม 2564
3
7-14 ตุลาคม 2564
4
11 – 25 มกราคม 2565

รับสมัครนักศึกษาปริญญาโท

หลักสูตรช่วงเปิดรับสมัครวิธีการรับสมัคร
MUIC-MBA
 1 เมษายน – 26 มิถุนายน 2564
MUIC-MBA 4+1
 1 เมษายน – 26 มิถุนายน 2564
MUIC-MM
1 เมษายน – 23 กรกฏาคม 2564

ข้อมูลตัวเลข ณ ปัจจุบัน

3
ดำเนินการสอนมาแล้ว(ปี)
2
อาจารย์และนักศึกษาต่างชาติ
10
นักศึกษาทั้งหมด
20
ศิษย์เก่า

ข่าวกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัย

ข่าวและกิจกรรม

เสียงจากนักศึกษา

พัทธมน เมฆะวรากุล
ศิษย์เก่าสาขาวิชาผู้ประกอบการด้านธุรกิจการเดินทางและธุรกิจบริการ 
ผู้บริหาร Cape Dara Resort พัทยา และกรรมการผู้จัดการ Instill Agency
ที่ MUIC อจ.ทุกท่านไม่เพียงสอนความรู้ที่เป็นประโยชน์กับงานที่เราจะไปทำในอนาคต ไม่ว่าจะทำให้ที่บ้านหรือทำให้คนอื่น แต่สอนการใช้ชีวิตด้วย ถ้าเราได้สัมผัสเด็ก MUIC ทุกคน จะรู้สึกได้ว่าเป็นคนที่มีพลัง และมี common DNA หนึ่งคือไม่ว่าจะเจอในวงการไหน จะเป็นคนที่ ‘make it happen’ แบบใครเค้าทำแค่นี้ ใครเค้ายอมแพ้กันแล้ว เด็ก MUIC สู้ต่อ ทำต่อ จนสำเร็จได้ ทำให้ดีได้
สุทธินาถ ตั้งฑิกุล
ศิษย์เก่าหลักสูตรวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ชีวิตในรั้วปริญญาตรีที่ MUIC ได้ให้ประสบการณ์และโอกาสมากมาย ผมเคยสิ้นหวังกับอาชีพที่ใฝ่ฝันมาแล้วครั้งหนึ่ง แต่ MUIC ได้ให้โอกาสผมทำตามความฝันอีกครั้งหนึ่งนั่นคือการเป็นหมอฟัน MUIC สำหรับผมแล้วนั้นไม่ใช่แค่เพียงสถาบันการศึกษาเท่านั้น แต่ยังเปรียบเสมือนเป็นบ้านอันอบอุ่นสำหรับผมด้วย
ฐิติชา สมบัติพิบูลย์
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรสื่อและการสื่อสาร
MUIC ได้เปิดโอกาสให้เราค้นพบตัวตนในแบบที่อยากเป็นตอนที่เข้ามาปีแรกยังไม่แน่ใจว่าตัวเองต้องการอะไร แต่เมื่อเรียนไปเรื่อย ๆ ก็ค้นพบว่าตัวเองอยากเรียนอะไร และทำอะไรในอนาคต MUIC เปรียบเสมือนบ้าน และครอบครัว ทุกคนเต็มใจช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การได้เป็นส่วนหนึ่งของที่นี่ทำให้ได้เรียนรู้มากมายและได้สัมผัสกับสิ่งใหม่ ๆ ในชีวิตซึ่งทำให้เป็นตัวเราในวันนี้

Join us on Facebook

Know what's going on in the MUIC campus and beyond.

Add friend

Keep in touch with us.

Twitter for students

Find your voice and learn to use it here

Follow us on Instagram

Be in the loop with our news and images.

Watch us on Youtube

Campus life one video clip at a time.