หลักสูตรความร่วมมือสถาบันการศึกษาระหว่างประเทศ

หลักสูตรความร่วมมือระหว่างประเทศ

หลักสูตรความร่วมมือระหว่างประเทศ

การที่วิทยาลัยนานาชาติมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยพันธมิตรต่างประเทศ ทำให้วิทยาลัยฯสามารถนำเสนอโปรแกรมพิเศษที่จะขยายโอกาสการเรียนรู้ของนักศึกษาอันจะทำให้นักศึกษาได้สัมผัสความเป็นนานาชาติ โปรแกรมพิเศษเหล่านี้คือ :