การบริการให้คำปรึกษา

ชีวิตนักศึกษา

การบริการให้คำปรึกษา

การบริการให้คำปรึกษา

วิทยาลัยนานาชาติ จัดให้มีบริการให้คำปรึกษาด้านจิตใจและข้อมูลการบริการด้านการให้คำปรึกษา เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความวิตกกังวลของนักศึกษาในด้านต่าง ๆ ทั้งทางด้านอารมณ์ ความรู้สึก และพฤติกรรม รวมทั้ง เพื่อให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจตนเองและผู้อื่น รู้เท่าทันปัญหาและหาทางออกได้อย่างเหมาะสม โดยนักศึกษาสามารถติดต่อตามช่องทางการให้บริการ ดังนี้

ผู้ให้คำปรึกษา

ติดต่อ

ที่ปรึกษาด้านสังคมของวิทยาลัยนานาชาติ
ทีมที่ปรึกษาวิทยาลัยนานาชาติ
(MUIC Social Counselors)
สามารถทำการนัดหมายได้ที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา
อีเมล: pattanit.mee@mahidol.ac.th
หรือ โทร. 0-2700-5000 ต่อ 1210
ลงทะเบียนนัดหมายได้ที่  
https://forms.gle/Tw3mzGzcstb1A5AaA

ศูนย์ให้คำปรึกษาและนันทนาการ (MU Friends)
ห้อง MU Friends กองกิจการนักศึกษา ชั้น 3 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล (ข้างบันไดวน)เปิดให้บริการ ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.30-16.30 น.
– นัดเข้ารับการให้คำปรึกษา ได้ที่ โทร. 02-849-4538
หรือ โทร. 02-849-4502
– หรือหมายเลข Hotline ให้คำปรึกษา 088-874-7385 (24 ชม.)
– หรือนัดหมายได้ที่ http://bit.ly/2HTvXbH
คลินิกวัยทีน (Adolescent Clinic)
คลินิกวัยทีน (Adolescent Clinic)  มหาวิทยาลัยมหิดล อาคารปัญญาวัฒนา
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
โทร. 0-2441-0608 ต่อ 1208 หรือ 094-954-1014
หรือติดต่อเจ้าหน้าที่งานกิจการนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติเพื่อนัดหมาย
***สถาบันกัลยาราชนครินทร์***
สถาบันกัลยาราชนครินทร์
ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ทวีวัฒนา กรุงเทพ
นักศึกษาสามารถติดต่อสถาบันกัลยาราชนครินทร์ได้โดยตรง
โทร. 0-2441-6100 ต่อ 58204
***นักศึกษาจะต้องชำระค่าบริการเอง***
OOCA (Wall of sharing program)
OOCA (Wall of sharing program)สำหรับกรณีไม่ฉุกเฉิน
ฟรีสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล
วิธีการใช้ : https://drive.google.com/file/d/1ZqbpuivmEsbqw1EEBeh9sMzaDK86_KLk/view?usp=drivesdk


สายด่วนกรมสุขภาพจิต โทร. 1323 (โทรฟรี 24 ชั่วโมง)

หมายเหตุ: 
บริการให้คำปรึกษานั้นจะไม่ได้ให้บริการช่วยเหลือในภาวะวิกฤต

ถ้าในกรณีฉุกเฉินกรุณา
ติดต่อสายด่วน MU 088-874 7385 หรือสายด่วนกรมสุขภาพจิต 24 ชม. : 1323

ติดต่อสอบถามได้ที่
สำนักงานกิจการนักศึกษา ชั้น 1 อาคาร 1
โทรศัพท์ : 0-2700-5000 ต่อ 1210

งานกิจการนักศึกษา

เวลาทำการ: 8:00 –17:00 น. วันจันทร์-วันศุกร์