ตารางระยะเวลาการขึ้นทะเบียนบัณฑิต

การสำเร็จการศึกษา

ตารางระยะเวลาการขึ้นทะเบียนบัณฑิต

ตารางระยะเวลาการขึ้นทะเบียนบัณฑิต

กรุณาตรวจสอบกำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิตตามตารางด้านล่างนี้
ภาคการศึกษาที่สำเร็จการศึกษากำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต
สำเร็จการศึกษาภาคการศึกษาที่ 3/2021-202225 สิงหาคม 2565
สำเร็จการศึกษาภาคการศึกษาที่ 4/2021-2022 (ภาคฤดูร้อน)30 กันยายน 2565
สำเร็จการศึกษาภาคการศึกษาที่ 1/2022-202327-มกราคม-2566
สำเร็จการศึกษาภาคการศึกษาที่ 2/2022-2023ยังไม่ระบุ

หน่วยทะเบียนและประเมินผล สำนักงานวิชาการ