Procurement

ประกาศ ข่าวสาร การจัดซื้อ จัดจ้าง ปี 2567

ลำดับที่รายการประกาศวันที่ดาวน์โหลดเอกสาร
1ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่สามารถใช้งานได้ จำนวน 361 รายการ29 ม.ค.2567เลขที่ IC001/2567
2

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ห้องเรียน อาคารอทิตยาทร จำนวน 48 ชุด พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กำหนดการดังนี้

  1. ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อ ระหว่างวันที่ 25/4/2567- 02/5/2567
  2. บริษัทยื่นข้อเสนอและราคา ภายในวันที่ 3/5/2567 เวลา 13.00-16.00 น.
25 เม.ย. 2567เลขที่ IC002/2567
3

ประกาศ ยกเลิก การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ห้องเรียน อาคารอทิตยาทร จำนวน 48 ชุด พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ IC002/2567

21 พ.ค. 2567 ยกเลิก
เลขที่ IC002/2567
ประกาศ ข่าวสาร การจัดซื้อ จัดจ้าง ปี 2566
ลำดับที่ รายการ ประกาศวันที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 จ้างบริการทำความสะอาดกระจกสูง (ภายในและภายนอก) จำนวน 6 ชั้น อาคารอทิตยาทร วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) 8 พ.ย. 2565 เลขที่ IC001/2566
2 จำหน่ายพัสดุเสื่อมสภาพจำนวน 886รายการ 19 ก.ค. 2566 เลขที่ IC002/2566
3 งานจ้างติดตั้งตัวกรอง (Strainer) สำหรับเครื่องส่งลมเย็นขนาดเล็กชนิดคอยล์น้ำเย็น จำนวน 1 งาน วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) 1 ก.ย. 2566 เลขที่ IC003/2566
4 จ้างบำรุงรักษาเครื่องส่งลมเย็น เครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน เครื่องสูบน้ำเย็นของระบบปรับอากาศ (แบบไม่รวมอะไหล่) อาคารอทิตยาทร วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ปีงบประมาณ 2567 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) 7 ก.ย. 2566 เลขที่ IC004/2566

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566

ติดต่อสำนักงานงานพัสดุ

วันและเวลาทำการ: วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 8.00น.-17.00 น.