การสนับสนุนทางการเงินและทุนการศึกษา

งานบริการนักศึกษา

การสนับสนุนทางการเงินและทุนการศึกษา

การสนับสนุนทางการเงินและทุนการศึกษา

ส่วนหนึ่งของปรัชญาของมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยมอบรางวัลแก่ผู้มีความเป็นเลิศทางวิชาการและช่วยเหลือสังคม นักศึกษาที่ได้รับรางวัลทุนการศึกษาควรเป็นนักศึกษาดีเด่นที่มีพฤติกรรมอยู่ในเกณฑ์ดี มีผลการศึกษาดีและไม่เคยทำผิดจรรยาบรรณนักศึกษา

งานกิจการนักศึกษา

เวลาทำการ: 8:00 –17:00 น. วันจันทร์-วันศุกร์