ชีวิตนักศึกษา 

ชีวิตนักศึกษา

ชีวิตนักศึกษา

ในโลกยุคใหม่ความรอบรู้ไม่ถูกจำกัดอยู่ภายในห้องเรียนอีกต่อไป อีกทั้งผลการเรียนไม่สามารถชี้วัดความสมบูรณ์แบบของบุคคลได้ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงมีโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่ช่วยให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยทุกแง่มุม โดยนักศึกษาจะได้รับการส่งเสริมให้เข้าร่วมกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งภายในและนอกมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมเผชิญกับความท้าทายของชีวิตและการทำงานในยุคโลกาภิวัฒน์

ค้นหาประสบการณ์ตามสิ่งที่คุณคาดหวังได้จากชีวิตนักศึกษาที่ MUIC

งานกิจการนักศึกษา

สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์
+66 (0) 2700 5000 #1115, 1210