ชีวิตนักศึกษา

ในโลกยุคใหม่ความรอบรู้ไม่ถูกจำกัดอยู่ภายในห้องเรียนอีกต่อไป อีกทั้งผลการเรียนไม่สามารถชี้วัดความสมบูรณ์แบบของบุคคลได้ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงมีโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่ช่วยให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยทุกแง่มุม โดยนักศึกษาจะได้รับการส่งเสริมให้เข้าร่วมกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งภายในและนอกมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมเผชิญกับความท้าทายของชีวิตและการทำงานในยุคโลกาภิวัฒน์