ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษา

showcase-student-CT-03-480x245

ทุนสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี

วิทยาลัยนานาชาติมีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ และผลงานต่างๆ ที่มีต่อสังคม รวมทั้ง สนับสนุนด้านการเงิน สำหรับนักศึกษาที่เป็นผู้ได้รับผลกระทบด้านการเงิน ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาต้องเป็นนักศึกษาที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม: icsa@mahidol.ac.th
showcase-Grad-21-1-480x245

ทุนสำหรับนักศึกษาปริญญาโท

บัณฑิตวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอกให้การสนับสนุนด้านการเงินและทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ผู้สนใจสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่
06_Innovative-Project-based-Learning-at-PC-480x245

ทุนสำหรับนักศึกษา PC/MP

ทุนการศึกษานี้เปิดสำหรับนักเรียนที่จะกำลังเข้าเรียน หรือ เป็นนักศึกษา PC และ MP

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม(ภาษาอังกฤษ)