หลักสูตรนานาชาติที่เปิดสอน

หลักสูตรนานาชาติ ม.มหิดล

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลเปิดสอน (หลักสูตรนานาชาติ )

วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล (มหิดลอินเตอร์) ของเรามีสาขาวิชาหลากหลายที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาเลือกเรียน ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรีหรือระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรอินเตอร์) ที่เหมาะกับนักศึกษาทุกคน ที่สำคัญอีกอย่างคือโปรแกรม PC / MP ที่เรามีให้ เพื่อให้นักศึกษาได้ก้าวสู่ระดับมหาวิทยาลัยด้วยพื้นฐานที่มั่นคงและเตรียมพร้อม