รับสมัครเข้าระดับปริญญาโท

วิธีการรับสมัคร

การสมัครเข้าเรียน

ระดับปริญญาโท

การสมัครเข้าเรียนระดับปริญญาโท

วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล เป็นสถานที่การศึกษาระดับมาตรฐานโลกแห่งหนึ่งที่คุณสามรถเลือกเรียนและทำงานควบคู่กัน เสมือนได้เรียนร่วมกับเพื่อนร่วมงานที่มีความสามารถและในสภาพแวดล้อมที่มีคุณภาพ โดยผู้เชี่ยวชาญชั้นนำในสาขาที่คุณเลือก

ข้อกำหนดสำหรับการสมัคร

ศักยภาพในตัวคุณ. หลักสูตรบัณฑิตศึกษาของเรา

พัฒนาความรู้ เพื่อเริ่มต้นสู่เส้นทางอาชีพที่ดีในอนาคต

ติดต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร

โปรดติดต่อเราที่
+66 (0) 96 685 1334
หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับการรับสมัครบัณฑิต