ศึกษาต่อต่างประเทศและโครงการแลกเปลี่ยน

ศึกษาต่อต่างประเทศ

ศึกษาต่อต่างประเทศและโครงการแลกเปลี่ยน

ด้วยการคำนึงถึงการส่งเสริมความเป็นนานาชาติ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาทั้งสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่เข้ามาศึกษาที่วิทยาลัยฯ และนักศึกษาของวิทยาลัยฯ ที่ไปศึกษาต่างประเทศ ปัจจุบันวิทยาลัยมีข้อตกลงความร่วมมือการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานทางการศึกษากว่า 100 แห่งทั่วโลกทั้งจากทวีปอเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ ยุโรป โอเชียเนีย และเอเซีย

หลักสูตรความร่วมมือ และโครงการหลักสูตรระยะสั้น