ข้อมูลการรับสมัครสอบคัดเลือก

ข้อมูลการเตรียมสอบเข้า

ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร:
2 – 17 ตุลาคม 2566(รอบ 3)

รายละเอียดการรับสมัครนักศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2565 – 2566

กำหนดการวันที่สอบเข้าวิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล

2 – 17 ตุลาคม 2566 (รอบที่ 3)

ดาวน์โหลดขั้นตอน, คู่มือ และตัวอย่างข้อสอบ

ข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศ

ไม่พบประกาศ

ติดต่อหน่วยรับสมัครและจัดสอบ

สำหรับสมัครสอบระดับปริญญาตรี