ข้อมูลการรับสมัครสอบคัดเลือก

ข้อมูลการเตรียมสอบเข้า

ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร: 19 เมษายน – 8 พฤษภาคม 2566 (รอบ 1)

รายละเอียดการรับสมัครนักศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2565 – 2566

กำหนดการวันที่สอบเข้าวิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล

19 เมษายน – 8 พฤษภาคม 2566 (รอบที่ 1)
1

กลุ่ม Regular Track

( สอบ TOEFL ITP, เขียนเรียงความภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์)

2

กลุ่ม Fast-Track

(สอบสัมภาษณ์เท่านั้น)

ดาวน์โหลดขั้นตอน, คู่มือ และตัวอย่างข้อสอบ

ข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศ

ไม่พบประกาศ

ติดต่อหน่วยรับสมัครและจัดสอบ

สำหรับสมัครสอบระดับปริญญาตรี