สิ่งอำนวยความสะดวกและสถานที่

เกี่ยวกับ MUIC

สิ่งอำนวยความสะดวกและสถานที่

สิ่งอำนวยความสะดวกและสถานที่

วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ มากมายในวิทยาลัย เพื่อรองรับการศึกษาและการใช้ชีวิตของนักศึกษา
 • Computer Laboratories (Room 1512, 1513, 1514, 1514/1 on 5th fl.)
 • Computer Lounge (Room 1516, 5th fl.)
 • Science Laboratories (Room 1502, 1503, 1504, 1506, 3307, 3412, 3502, 3503, 3504)
 • Library (3rd – 4th fl.)
 • Study Area (2nd fl.)
 • Auditorium (3rd fl.)
 • Seminar Room (2nd fl.)

No. of Classrooms and Laboratories
 • Lecture Rooms: 14
 • Lecture Rooms (for PC): 24
 • Computer Laboratories: 4
 • Science Laboratories: 9
 • Total: 51
Awards Received:
 • Green Office Award 2016
 • Thailand Energy Awards 2016
 • MU Energy Awards 2017
 • Safety Academy and Good Wellness (5th year in a row, 2016-2020)
 • Computer Laboratories (2nd fl.)
 • Studios (large studio, small studio) (5th fl.)
 • Drawing Studios (5th fl.)
 • Acting Rooms (5th fl.)
 • CDP Laboratory (5th fl.)
 • Workshop Room (B1 fl.)
 • Yoga Room (B1 fl.)
 • Co-working Space (3rd fl.)
 • Exhibition Hall (2nd fl.)
 • Printing area (2nd fl.)
 • International Graduate Studies Office (iGS) (4th fl.)
No. of Classrooms and Laboratories
 • Lecture Rooms: 46
 • Computer Laboratories: 7
 • Division Laboratories (specific): 18
 • Total: 71
Awards Received:
 • MU Energy Awards 2017
 • The Building Design Meets the Building Energy Code (BEC)
 • Safety Academy and Good Wellness (5th year in a row, 2016-2020)
 • Thailand Energy Award 2019
 • ASEAN Energy Award 2019
 • Organization Carbon Footprint Assessment Award 2020
 • Green Office Award 2020