แหล่งเครื่องมือสนับสนุนการเรียนการสอน

แหล่งข้อมูลการศึกษาทั่วไป

แหล่งเครื่องมือสนับสนุนการเรียนการสอน

แหล่งเครื่องมือสนับสนุนการเรียนการสอน

รวบรวมช่องทางการเข้าถึงทรัพยากรการเรียนรู้ และเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนการเรียนด้านต่างๆที่วิทยาลัยนานาชาติ