นโยบายและประกาศความเป็นส่วนตัว

MUIC_Logo_Thai_Center_Black-1-300x223

แนวปฏิบัติสำหรับ

ระบบสารสนเทศและเว็บไซต์
MUIC_Logo_Thai_Center_Black-1-300x223

ประกาศด้านความเป็นส่วนตัว

ด้านข้อมูลผู้สนใจเข้าศึกษา
MUIC_Logo_Thai_Center_Black-1-300x223

ประกาศด้านความเป็นส่วนตัว

ด้านข้อมูลของผู้สมัครเรียน
MUIC_Logo_Thai_Center_Black-1-300x223

ประกาศด้านความเป็นส่วนตัว

ด้านข้อมูลนักศึกษา
MUIC_Logo_Thai_Center_Black-1-300x223

ประกาศด้านความเป็นส่วนตัว

ด้านข้อมูลผู้สมัครงาน
MUIC_Logo_Thai_Center_Black-1-300x223

ประกาศด้านความเป็นส่วนตัว

ด้านข้อมูลของบุคลากร
MUIC_Logo_Thai_Center_Black-1-300x223

ประกาศด้านความเป็นส่วนตัว

สำหรับข้อมูลผู้มาติดต่อ
MUIC_Logo_Thai_Center_Black-1-300x223

ประกาศด้านความเป็นส่วนตัว

สำหรับการใช้กล้องวงจรปิด
MUIC_Logo_Thai_Center_Black-1-300x223

ประกาศด้านความเป็นส่วนตัว

สำหรับข้อมูลผู้ลงทะเบียนที่จอดรถ อาคารอทิตยาทร
MUIC_Logo_Thai_Center_Black-1-300x223

ประกาศด้านความเป็นส่วนตัว

สำหรับข้อมูลผู้ยืม - คืนอุปกรณ์
MUIC_Logo_Thai_Center_Black-1-300x223

ประกาศด้านความเป็นส่วนตัว

สำหรับข้อมูลผู้ประกอบการร้านค้า

ประกาศความเป็นส่วนตัว​ (Privacy Notice)