สโมสรนักศึกษา

กิจกรรมนักศึกษา

สโมสรนักศึกษา

สโมสรนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

สโมสรนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นองค์กรนักศึกษาที่ประกอบด้วยสมาชิก 24 คน มีหน้าที่ในการบริหารจัดการกิจกรรมและชมรมต่าง ๆ ของนักศึกษา ตามกฎ ระเบียบและข้อบังคับของวิทยาลัยฯ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถพัฒนาตนเองทั้งทางด้านวิชาการ สังคมและการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม นอกจากนี้สโมสรนักศึกษามีหน้าที่ในการเป็นผู้แทนนักศึกษา ในการเก็บรวบรวมความคิดเห็นและความต้องการของนักศึกษา เพื่อนำเสนอต่อวิทยาลัยฯ เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสม

วัตถุประสงค์หลัก 3 ประการของสโมสรนักศึกษา

  • เพื่อสร้างวิทยาลัยนานาชาติให้เป็นสถานที่ที่นักศึกษาได้เพลิดเพลินและเป็นเลิศในด้านวิชาการและสังคม
  • เพื่อส่งเสริมการทำกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้แก่นักศึกษา
  • เพื่อเป็นกระบอกเสียงให้แก่นักศึกษาและร่วมหาวิธีแก้ไขปัญหาของนักศึกษา
Contact

ที่ทำการสโมสรนักศึกษา

ที่ทำการของสโมสรนักศึกษาตั้งอยู่ ณ ห้องหมายเลข 2212 ชั้น 2 อาคาร 2 วิทยาลัยนานาชาติ

กิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่

กิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่
กิจกรรม “รับน้อง” จัดขึ้นโดยคณะกรรมการตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 2 เป็นกิจกรรมที่นักศึกษาใหม่และรุ่นพี่ต่างเฝ้ารอที่จะเข้าร่วม โดยเริ่มจากกิจกรรมพี่พบน้อง ที่ซึ่งนักศึกษาใหม่และรุ่นพี่จะถูกจัดเข้ากลุ่มต่างๆ เป็นระยะเวลาสองสัปดาห์ เพื่อทำกิจกรรมร่วมกัน และเข้าร่วมในกิจกรรมค่ายรับน้องต่อไป
กิจกรรมเปิดโลกชมรม
สโมสรนักศึกษา จัดกิจกรรมวันเปิดโลกชมรมขึ้นเป็นประจำทุกภาคเรียน เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีให้แก่นักศึกษา ส่งเสริมให้นักศึกษาได้รู้จักกับชมรมของวิทยาลัยฯ ซึ่งเป็นสีสันของการเรียนและใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยมหิดล ชมรมต่างๆ จะจัดแสดงข้อมูลกิจกรรมในภาคเรียนนั้นๆ และมีการแสดงจากชมรมต่างๆ ให้รับชมอีกด้วย
กิจกรรมลอยกระทง
สโมสรนักศึกษา จัดกิจกรรมวันลอยกระทง โดยจัดให้มีการลอยกระทงแบบนำกลับมาใช้ใหม่ได้บริเวณสระน้ำกลางอาคารอทิตยาทร นอกจากนี้ยังมีการออกร้านค้า ขายสินค้า อาหารและเครื่องดื่ม โดยนักศึกษา และ ร้านค้าภายนอก เพื่อให้นักศึกษาได้เพลิดเพลินไปกับบรรยากาศสุดครื้นเครงของวันลอยกระทง
กิจกรรมวันฮาโลวีน
สโมสรนักศึกษา จัดกิจกรรมวันฮาโลวีน นักศึกษาสามารถแต่งกายเพื่อสร้างสีสันในเทศกาลวันฮาโลวีนได้อย่างอิสระ ภายในงานมีการออกบูทร้านค้าและกิจกรรมโดยสโมสรนักศึกษาและชมรมต่างๆ และมีการแสดงดนตรี และการแสดงเต้นรำภายในงานอีกด้วย
กิจกรรมรับบริจาคโลหิต
ศูนย์รับบริจาคเลือดศิริราชจัดกิจกรรมรับบริจาคเลือดให้แก่นักศึกษาและบุคคลที่สนใจ เพื่อนำไปให้ผู้ที่ขาดแคลนเลือด
กิจกรรมวันตรุษจีน
สโมสรนักศึกษา จัดกิจกรรมเนื่องในวันตรุษจีน เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมจีนผ่านกิจกรรมที่น่าสนใจต่างๆ เช่น กิจกรรมแข่งรับประทานอาหาร การแสดง การแจกซองอั่งเป่า และกิจกรรมอื่นๆ
กิจกรรมวันวาเลนไทน์
สโมสรนักศึกษา จัดกิจกรรมวันวาเลนไทน์ ประกอบด้วยกิจกรรมเวิร์คช็อปโดยชมรมต่างๆ การออกร้านค้านักศึกษาสำหรับการขายขนม อาหาร เครื่องดื่ม และของที่ระลึกที่เกี่ยวข้องกับวันวาเลนไทน์
เทศกาลอาหารนานาชาติ IC Fair
สโมสรนักศึกษา จัดกิจกรรมเทศกาลอาหารนานาชาติเป็นประจำทุกปี ประกอบด้วยร้านค้าอาหาร ขนม และเครื่องดื่มประเภทต่างๆ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจเช่น การแสดงดนตรี การเล่นเกมส์ ซุ้มถ่ายภาพในแนวคิดที่แตกต่างกันทุปี
กิจกรรมสัปดาห์รักสุขภาพ
งานกิจการนักศึกษาร่วมกับสโมสรนักศึกษาจัดกิจกรรมสัปดาห์รักสุขภาพในเดือน พฤษภาคม หรือ มิถุนายน ของทุกปี โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพให้แก่นักศึกษา กิจกรรมประกอบด้วยการทดสอบสมรรถนะของร่างกายโดยวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล การสัมมนาสุขภาพ การบริจาคเลือด และกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
กิจกรรมเฉลิมฉลอง Pride Month
สโมสรนักศึกษา ร่วมกับชมรมและภาควิชาต่างๆ จัดกิจกรรมเฉลิมฉลอง Pride Month ในเดือนมิถุนายน ของทุกปี กิจกรรมประกอบด้วยร้านค้านักศึกษา ศิษย์เก่าและบุคคลภายนอก การจัดสัมมนาเรื่องความหลากหลายทางเพศ การเดินขบวนพาเหรด และกิจกรรมอื่นๆ
การเลือกตั้งคณะกรรมการนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ การเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา
สโมสรนักศึกษาจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ซึ่งเป็นตัวแทนนักศึกษาในรุ่นที่คอยดูแล และบริหารจัดการกิจกรรมต่างๆ ของรุ่น นอกจากนี้สโมสรนักศึกษาได้จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาสำหรับปีการศึกษาถัดไป เพื่อสรรหาคณะกรรมการที่มีภาวะผู้นำ เป็นเลิศด้านการจัดการและการสื่อสารเพื่อเป็นกระบอกเสียงในการสื่อสารและรับฟังเสียงของนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ และควบคุมดูแลการจัดกิจกรรมของชมรมต่างๆ
การแสดงคอนเสิร์ต
สโมสรนักศึกษาจัดกิจกรรมคอนเสิร์ตประจำปี โดยมีศิลปินที่มีชื่อเสียงเข้าร่วมการแสดง นักศึกษาจะได้ผ่อนคลายความเครียดจากการเรียนที่สะสมมาตลอดทั้งปีการศึกษา กำไรที่ได้รับจากการจัดคอนเสิร์ตจะถูกนำไปบริจาคให้เพื่อองค์กรการกุศลต่อไป
กิจกรรมอื่นๆ
สโมสรนักศึกษามีแผนการจัดกิจกรรมอื่นๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการและแนวโน้มความนิยมในปัจจุบันของนักศึกษา
Previous
Next

ข้อมูลทั่วไป

นายกสโมสรนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ:
นางสาว พิมพ์ชนก สอนสง
จำนวนคณะกรรมการ: 24 คน
ประจำปีการศึกษา: 2566-2567

ข้อมูลการเลือกตั้ง

ทีมที่ชนะการเลือกตั้ง: SMOJOJOJO
หมายเลขทีมที่ชนะการเลือกตั้ง: #5
จำนวนทีมที่ลงแข่งขันเลือกตั้ง: 6 ทีม
วันที่จัดการเลือกตั้ง: 3-4 กรกฎาคม 2566
รูปแบบการเลือกตั้ง: การเลือกตั้งปกติ

ผลการเลือกตั้ง

ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 985 คน
ไม่ประสงค์จะลงคะแนนเสียง 38คน
บัตรเสีย 34 ใบ

67 คะแนน

ทีมที่ 1: SMORN

158 คะแนน

ทีมที่ 2: SMORCA

137 คะแนน

ทีมที่ 3: SMOCELOT

151 คะแนน

ทีมที่ 4: SMOCADO

199 คะแนน

ทีมที่ 5: SMOJOJOJO

189 คะแนน

ทีมที่ 6: SMOBARA

หมายเหตุ: คะแนนเลือกตั้งที่แสดงถูกปรับลดสอดคล้องกับกฎของการเลือกตั้งสโมสรนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว

สมาชิกสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

ฝ่ายบริหาร
นางสาว พิมพ์ชนก สอนสง

นางสาว พิมพ์ชนก สอนสง

นายกสโมสรนักศึกษา

นางสาว พิมพ์ญาดา สุพัตรานันท์

นางสาว พิมพ์ญาดา สุพัตรานันท์

อุปนายก - ฝ่ายใน

นางสาว รสิตา ทัศวิชัย

นางสาว รสิตา ทัศวิชัย

อุปนายก - ฝ่ายนอก

ฝ่ายประสานงานชมรมและกีฬา
นางสาว วริศรา บัวศักดิ์

นางสาว วริศรา บัวศักดิ์

ผู้ประสานงานชมรม

นางสาว วรรณนิสา เจียรไพศาลเจริญ

นางสาว วรรณนิสา เจียรไพศาลเจริญ

ผู้ประสานงานชมรม

นาย ฐปกฤต ทองอ้ม

นาย ฐปกฤต ทองอ้ม

ผู้ประสานงานชมรมกีฬา

ฝ่ายจัดการโครงการ
นางสาว กัลยกร วรปรางกุล

นางสาว กัลยกร วรปรางกุล

ผู้จัดการโครงการ

นางสาว ธนัญญา ธโนภานุวัฒน์

นางสาว ธนัญญา ธโนภานุวัฒน์

ผู้จัดการโครงการ

นางสาว นรวีร์ กีรติการกุล

นางสาว นรวีร์ กีรติการกุล

ผู้จัดการโครงการ

นางสาว วรรณวิสาข์ วรรณสาร

นางสาว วรรณวิสาข์ วรรณสาร

ผู้จัดการโครงการ

นางสาว พลอยตะวัน กลมเกลี้ยง

นางสาว พลอยตะวัน กลมเกลี้ยง

ผู้จัดการโครงการ

นางสาว อัยยา ศุภไพบูลย์

นางสาว อัยยา ศุภไพบูลย์

ผู้จัดการโครงการ

นาย ณดล ภักดีเกษม

นาย ณดล ภักดีเกษม

ผู้จัดการโครงการ

นางสาว ชนาภา ลิมโพธิ์ทอง

นางสาว ชนาภา ลิมโพธิ์ทอง

ผู้จัดการโครงการ

นางสาว ชนัญชิตา สิริสินรุ่งเรือง

นางสาว ชนัญชิตา สิริสินรุ่งเรือง

ผู้จัดการโครงการ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์
นางสาว ฑณรดา บัวกลีบ

นางสาว ฑณรดา บัวกลีบ

นักประชาสัมพันธ์

นางสาว มัชฌิมา ชัยมงคล

นางสาว มัชฌิมา ชัยมงคล

นักประชาสัมพันธ์

นาย จักรพรรดิ์ จันทรร่มลำดวน

นาย จักรพรรดิ์ จันทรร่มลำดวน

นักประชาสัมพันธ์

นาย พันธุ์ธัช ขวัญเมือง

นาย พันธุ์ธัช ขวัญเมือง

นักประชาสัมพันธ์

Mr. Rohan Jain

Mr. Rohan Jain

นักประชาสัมพันธ์

นางสาว อารีเอล เทอบุทร์

นางสาว อารีเอล เทอบุทร์

นักประชาสัมพันธ์

ประธานนักศึกษาแต่ละชั้นปี
อยู่ระหว่างขั้นตอนการเลือกตั้ง

อยู่ระหว่างขั้นตอนการเลือกตั้ง

ประธานนักศึกษาชั้นปีที่ 1

นาย วรพล กิติพงศ์ภากร

นาย วรพล กิติพงศ์ภากร

ประธานนักศึกษาชั้นปีที่ 2

นาย เมษัณฑ์ ธีระจรรยาภรณ์

นาย เมษัณฑ์ ธีระจรรยาภรณ์

ประธานนักศึกษาชั้นปีที่ 3

นางสาว จตุพร สารทพันธุ์

นางสาว จตุพร สารทพันธุ์

ประธานนักศึกษาชั้นปีที่ 4