สาส์นจากคณบดี

เกี่ยวกับ MUIC

สาส์นจากคณบดี

สาส์นจากคณบดี

ดิฉันขอต้อนรับทุกท่านสู่วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันการศึกษาชั้นนำระดับปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติของประเทศไทย

ในช่วงสามทศวรรษที่ผ่านมา วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลได้เปิดสอนหลักสูตรการศึกษาในระดับนานาชาติ ศิษย์เก่าที่จบการศึกษามากกว่า 8,800 คน ต่างก็ประสบความสำเร็จในอาชีพการงานของตนเองเป็นอย่างดี

ณ วิทยาลัยนานาชาติ ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้ดำเนินการ ล้วนแล้วแต่เกี่ยวข้องและเพื่อนักศึกษาของเราทั้งสิ้น เราส่งเสริมพันธกิจด้านวิชาการและสังคมให้กับนักศึกษาที่ไม่เพียงแต่จะมอบความรู้ที่ครอบคลุมและทันสมัยที่สุดให้นักศึกษาของเราเท่านั้น หากแต่ยังมีพันธกิจด้านค่านิยมหลักทางศีลธรรมและจริยธรรมที่จะช่วยให้นักศึกษาของเราสามารถปรับตัวและถึงพร้อมที่จะประสบความสำเร็จกับโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วดังเช่นในปัจจุบัน

ด้วยสภาพแวดล้อมของความเป็นนานาชาติของวิทยาลัยนานาชาติ เรามีนักศึกษาต่างชาติจาก 40 ประเทศ อีกทั้งมีเหล่าคณาจารย์ พนักงาน นักศึกษาเต็มเวลา นักศึกษาแลกเปลี่ยน รวมแล้วมากกว่า 500 คน จากมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาเครือข่ายต่างประเทศทั่วโลกกว่า 115 แห่ง อันจะทำให้นักศึกษาของเราได้มีโอกาสเรียนรู้และสัมผัสกับวัฒนธรรมที่แตกต่าง ปรัชญา และวิถีชีวิตที่เป็นสากลอย่างแท้จริง การผสมผสานอย่างลงตัวระหว่าง วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศิลปศาสตร์ของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล นั้นหมายความว่าในขณะที่นักศึกษาจะได้ศึกษาอย่างเจาะลึกในสาขาวิชาใดๆก็ตามที่พวกเขาเลือกและสนใจแล้ว ความรู้ที่นักศึกษาได้รับนั้นจะครอบคลุมด้านมนุษยศาสตร์ การเขียนเชิงสร้างสรรค์ ทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ ปรัชญา การบริหารธุรกิจและวิทยาศาสตร์ ความรู้ที่หลากหลายเหล่านี้ควบคู่ไปกับโอกาสในการฝึกงานทั้งในและต่างประเทศ การทำวิจัย และการทำกิจกรรมอาสา จะช่วยเสริมศักยภาพของนักศึกษาในด้านความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และการเป็นผู้ประกอบการ อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญที่สุดก็คือเมื่อโลกของเราเชื่อมต่อกันมากขึ้น มีเครือข่ายการวิจัย มีการทำธุรกิจและมีความคิดหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่เป็นไปได้ทั่วโลก การศึกษาและการฝึกอบรมที่ครบวงจรและครอบคลุมที่นักศึกษาของเราได้รับ จะช่วยให้พวกเขาสามารถฝ่าฟันไปสู่โอกาสระดับแนวหน้าทางธุรกิจแบบมืออาชีพและมีโอกาสในการการศึกษาต่อได้อย่างลงตัว โอกาสในการทำงาน การศึกษาต่อ เส้นทางอาชีพ วิถีชีวิต จะไม่มีที่สิ้นสุดหากศึกษาที่วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัย มหิดล

ดิฉันมีความภาคภูมิใจที่จะกล่าวว่าพวกเราชาววิทยาลัยนานาชาติ ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงาน หรือนักศึกษา จะร่วมมือกันเป็นหนึ่งเดียวเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของเรา ในโอกาสนี้ดิฉันจึงขอเชิญนักเรียนผู้สนใจมาเป็นส่วนหนึ่งของวิทยาลัยนานาชาติและสัมผัสประสบการณ์ที่ได้กล่าวข้างต้น ทั้งนี้ก็เพื่ออนาคตอันสดใส

ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจุฬธิดา โฉมฉาย คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล