ผู้เยี่ยมชม

ผู้เยี่ยมชม

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล

รายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับผู้เยี่ยมชม
1920-more-way-study-muic-03

หลักสูตรที่วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลเปิดสอน

สาขาวิชาที่หลากหลายของวิทยาลัยฯ เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เลือกศึกษา ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรีหรือระดับบัณฑิตศึกษาที่เหมาะสมกับนักศึกษา นอกจากนี้โปรแกรม PC / MP จะทำให้นักศึกษามีพื้นฐานที่ถูกต้องเมื่อศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย

สิ่งอำนวยความสะดวกและสถานที่

วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ มากมายให้กับนักศึกษาของเรา
showcase-buidling-11

ภูมิทัศน์ของวิทยาลัยฯ

MUIC has five buildings housing the classrooms, laboratories, offices, library, auditorium, meeting rooms, studios, and other facilities that service the educational needs of the students.

วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล มีอาคารเรียนทั้งสิ้น 5 อาคาร ซึ่งประกอบด้วยห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ สำนักงาน ห้องสมุด หอประชุม ห้องประชุม สตูดิโอ และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ ที่ตอบสนองความต้องการด้านการศึกษาของนักศึกษา