ผู้เยี่ยมชม

ผู้เยี่ยมชม

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล

รายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับผู้เยี่ยมชม
1920-more-way-study-muic-03

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลเปิดสอน (หลักสูตรนานาชาติ )

วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล (มหิดลอินเตอร์) ของเรามีสาขาวิชาหลากหลายที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาเลือกเรียน ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรีหรือระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรอินเตอร์) ที่เหมาะกับนักศึกษาทุกคน ที่สำคัญอีกอย่างคือโปรแกรม PC / MP ที่เรามีให้ เพื่อให้นักศึกษาได้ก้าวสู่ระดับมหาวิทยาลัยด้วยพื้นฐานที่มั่นคงและเตรียมพร้อม

สิ่งอำนวยความสะดวกและสถานที่

วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล (มหิดลอินเตอร์) มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ มากมายให้กับนักศึกษาของเรา

showcase-buidling-11

ภูมิทัศน์ของวิทยาลัยฯ

วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล มีอาคารเรียนทั้งสิ้น 5 อาคาร ซึ่งประกอบด้วยห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ สำนักงาน ห้องสมุด หอประชุม ห้องประชุม สตูดิโอ และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ ที่ตอบสนองความต้องการด้านการศึกษาของนักศึกษา