เรื่องเล่าจากนักศึกษา

สื่อประชาสัมพันธ์

เรื่องเล่าจากนักศึกษา

EARTH

ธนกฤต ชัยชนะวงศ์

นักศึกษาปัจจุบันหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

"เราสามารถค้นหาตัวเองได้ที่นี่ ซึ่งที่ MUIC ได้ช่วยส่งเสริมการค้นหาตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง MUIC ได้ให้โอกาสที่สำคัญที่สุดในชีวิต ในการเข้าถึงมาตรฐานการศึกษาระดับสูง ซึ่งช่วยให้ผมเป็นตัวเองได้ดีที่สุดในปัจจุบัน"
PUNCH

สิริยากร จุธากรณ์

ศิษย์เก่าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ และได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

"ระหว่างที่เรียน MUIC ได้รับประสบการณ์มากมายจากการเข้าร่วมในโครงการวิจัยหลายๆ โครงการที่อาจารย์เสนอให้ ทำให้เราได้สำรวจตนเองและมีโอกาสทำตามฝันหลังเรียนจบ รู้สึกขอบคุณคำแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างมาก นอกจากด้านวิชาการแล้วยังได้รับมิตรภาพที่ดีในการทำงานซึ่งนับได้ว่าตัดสินใจไม่ผิดเลยที่ได้เรียนที่นี่"
FINN

ภีม โชครัศมีศิริ

ผู้บริหารภัตตาคารครัวสยาม นครปฐม ศิษย์เก่าสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริหาร

MUIC ไม่ใช่แค่สอนในตำราเท่านั้น ความรู้ที่มีนอกตำรายังมีอีกมาก ผมได้เรียนรู้ด้านอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งต้องบอกว่ามันมีความยากลำบาก และกดดันพอสมควร แต่ MUIC ก็ได้เตรียมความพร้อมให้อย่างดีสำหรับเผชิญ โลกภายนอก ท้ายที่สุดผมภูมิใจที่จะบอกว่า เป็นศิษย์เก่าของ MUIC"
reszie-370-narongphol-02

ณรงค์พล สาธรณ์

ศิษย์เก่าสาขาวิชาสังคมศาสตร์
Class of 2014
Head of Academic and Career Service, Anglo Singapore International School
National Debate Coach, Thailand National Team.


ตอนที่เรียน MUIC ได้มีโอกาสเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยไปแข่งขัน/งานต่างๆ ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ ความทรงจำที่ประทับใจในการเรียนที่ MUIC คือการได้ทำกิจกรรมชมรมโต้สาระวาที รวมถึงสโมสรนักศึกษา ทั้งหมดนี้ถือได้ว่าเป็นประสบการณ์ที่คุ้มค่าอย่างมาก ที่ MUIC ช่วยพัฒนาด้านความสามารถในการเรียนรู้จากประสบการณ์ มีทักษะการสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจ ทักษะเกี่ยวกับการวางแผน การจัดลำดับความสำคัญสิ่งต่างๆ ในชีวิต รวมไปถึงการตระหนักในความเป็นประชาคมโลก
reszie-370-Smithy-02

สมิต ศิริภากรณ์

ศิษย์เก่าสาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์
Class of 2015
Beauty Content Creator


การที่เราจบจาก MUIC ไม่เพียงแต่ได้ปริญญาเท่านั้น แต่ยังได้รับประสบการณ์ชีวิตที่ดีอีกด้วย มิตรภาพและความรักในกลุ่มเพื่อนที่เรียนมาเป็นของขวัญที่ดีที่สุดตลอดระยะเวลาที่เรียนที่นี่ ซึ่งไม่สามารถอธิบายได้ว่าชอบการเรียนและกิจกรรมทั้งหมดของ MUIC มากแค่ไหน ถ้าย้อนเวลากลับไปได้ เราอยากจะทำทั้งหมดอีกครั้งหนึ่ง
reszie-370-Zoe-02

Zoe Morrison

นักศึกษาชั้นปีที่ 2
สาขาวิชาวัฒนธรรมนานาชาติศึกษาและภาษา


MUIC มีทุกสิ่งที่มองหา การเรียนในมหาวิทยาลัยที่มี Liberal Arts ชั้นนำนั้นเปิดโอกาสให้ได้เรียนรู้จักวิชาในสาขาต่างๆ นอกจากสาขาวิชาของตัวเองเพื่อค้นหาสิ่งที่เราชอบ เราได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆมากมาย รวมถึงได้เป็นส่วนหนึ่งของสโมสรนักศึกษาซึ่งมอบประสบการณ์ล้ำค่ามากมายที่เราไม่สามารถหาได้จากที่อื่น MUIC ช่วยให้เราค้นพบศักยภาพสูงสุดในการเป็นคนที่ดีที่สุดที่เราสามารถเป็นได้

ชัยรินทร์ เนติพีระพงศ์

ศิษย์เก่าหลักสูตรบริหารธุรกิจ
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

การที่ได้มาเรียนที่ MUIC ถือได้ว่าเป็นการเลือกที่ดีที่สุด เพราะไม่ใช่แค่ด้านวิชาการเท่านั้น เรายังได้รับประสบการณ์และมิตรภาพจากเพื่อนๆ รุ่นพี่ รุ่นน้องในรั้ว MUIC ที่ยากจะลืมเลือน เราปฏิเสธไม่ได้ว่าการเรียนที่นี่มันยากแต่มันจะทำให้คุณแข็งแกร่งขึ้นและเตรียมคุณให้พร้อมเผชิญกับโลกแห่งความเป็นจริงในทุกๆด้านเมื่อเรียนจบ

พรสิรี จรัสศรีวิไล

ศิษย์เก่าสาขาวิชาผู้ประกอบการด้านธุรกิจการเดินทางและธุรกิจบริการ
Creative Director, MODI EDGE Wedding Planner


การที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ MUIC ถือได้ว่าเป็นสมาชิกตลอดชีวิตใน Community ที่อบอุ่น ซึ่งที่นี่ไม่แค่เพียงจะคอยสนับสนุนเราเท่านั้น แต่ยังมีส่วนช่วยในการพัฒนาวิชาชีพของอีกด้วย นอกจากยังจะได้เป็นส่วนหนึ่งของสภาพแวดล้อมที่มีหลากหลายวัฒนธรรมอันเต็มไปด้วยผู้คนจากทุกสาขาอาชีพ ซึ่งได้สอนบทเรียนที่สำคัญที่สุดเรื่องหนึ่งในชีวิตแก่คุณ นั่นคือเรื่องการปรับตัว ในสาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ของเรานั้นจะดึงเอาสิ่งที่ดีที่สุดจากกันและกันออกมา

เบญจมินทร์ หวังเจริญวงศ์

นักศึกษาสาขาวิชาการเงินนักศึกษาปัจจุบัน

นอกเหนือจากการให้การศึกษาระดับชั้นนำและความเชี่ยวชาญต่างๆหลากหลายสาขาวิชาในหลายทศวรรษที่ผ่านมา เพื่อสร้างคนรุ่นใหม่ให้มีคุณภาพ MUIC ถือได้ว่าเป็นมากกว่ามหาวิทยาลัย เป็นสถานที่ที่สร้างโอกาสให้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดในการช่วยเติมเต็มความฝันหรือให้คุณได้ค้นพบตัวเอง ที่นี่ยังเป็นสถานที่ที่คุณจะได้พบกับเพื่อน สังคมและความทรงจำดีๆไปตลอด และที่นี่จะหล่อลอมให้คุณพร้อมเผชิญกับโลกที่มีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา