กำหนดการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

การสำเร็จการศึกษา

กำหนดการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร