ทุนการศึกษา (SGU)

ทุนการศึกษา (SGU)

  • รับประกันทุนการศึกษาสูงสุด 80,000 เหรียญสหรัฐสำหรับนักศึกษาที่ได้รับการตอบรับเข้าศึกษาในโปรแกรม 4 ปีที่ School of Medicine, SGU
  • ทุนการศึกษา 130,000 ดอลลาร์สหรัฐสำหรับนักเรียนที่ผ่านการสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการร่วม MUIC – SGU

* ทุนการศึกษาเหล่านี้ที่เสนอโดย SGU จะใช้ในระหว่างการศึกษาทางการแพทย์ 4 ปีเท่านั้น