ข้อมูลสำหรับนักศึกษาใหม่

สำหรับนักศึกษาปัจจุบัน

ข้อมูลสำหรับนักศึกษาใหม่

ขอแสดงความยินดี
สำหรับนักศึกษาใหม่

ภาคการเรียนที่ 2: รหัสนศ. 6680963-6680xxx

ข้อมูลนักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 -67

ภาคการเรียนที่ 1: รหัสนศ. 6680516 - 6680xxx

ข้อมูลนักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 -67 (รอบ 2)

ภาคการเรียนที่ 1: รหัสนศ. 6680001-6680297

ข้อมูลนักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 -67 (รอบ 1)

ติดต่อแผนกทะเบียนและงานวิชาการ