การลงทะเบียน

สำหรับนักศึกษาปัจจุบัน

การลงทะเบียน

การลงทะเบียน

สำนักงานทะเบียน งานวิชาการของวิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล มีบทบาทอย่างแข็งขันในการช่วยเหลือนักศึกษาและคณาจารย์ในการลงทะเบียนและให้คำปรึกษา โดยการจัดหาเครื่องมือที่จำเป็นในการตรวจสอบความก้าวหน้าทางวิชาการ จัดทำตารางเรียน และการลงทะเบียนเรียนให้กับนักศึกษา

เจ้าหน้าที่งานวิชาการวิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดลพร้อมให้ความช่วยเหลือคุณในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 8.00 น. ถึง 16.30 น. ตามเวลาราชการ หากมีคำถามหรือข้อกังวล โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อเรา

ติดต่อแผนกทะเบียน
อาคารอทิตยาทร ชั้น 3 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ศาลายา นครปฐม 73170
โทร: 02-700-5000 Ext. 4325, 4330-4334, 4336, 4338, 4342
อีเมล์: icru@mahidol.ac.th