งานบริการนักศึกษา

หอพัก

หอพัก

การเดินทางจากรุงเทพฯ มายังมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายานั้นไม่ใช่เรื่องยาก แต่การเลือกพักอาศัยในหอพักของมหาวิทยาลัยหรือหอพักบริเวณใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัย จะช่วยให้นักศึกษามีเวลามากขึ้นสำหรับมุ่งเน้นในเรื่องการศึกษา หรือการมีส่วนร่วมในกิจกรรมเสริมหลักสูตร.

สำหรับนักศึกษาที่มีความประสงค์เข้าพักในหอพักของมหาวิทยาลัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับหอพัก สามารถติดต่อได้ที่งานกิจการนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ

คอนโดมิเนียม / อาคารชุด

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา มีอาคารชุดสูง 14 ชั้น จำนวน 4 อาคาร ตั้งอยู่บริเวณใกล้ประตูหลังของมหาวิทยาลัย ให้บริการสำหรับนักศึกษาที่สนใจเข้าพัก โดยประเภทของห้องพักมีสามประเภท คือ: ห้องสำหรับหนึ่งคน, สองคน, และสี่คน อัตราค่าเช่า 5,000, 7,000 และ 10,000 บาทต่อเดือนตามลำดับไม่รวมค่าไฟและค่าน้ำ ภายในห้องพักมีสิ่งอำนวยความสะดวก ได้แก่ โทรทัศน์, เตียง, ตู้เย็น, โทรศัพท์และของตกแต่งอื่น ๆ

อาคาร ประเภทของห้อง ค่าเช่าห้องต่อเดือน ค่ามัดจำห้อง
อาคาร   A (อัญชัน) สำหรับนักศึกษาชาย
พัก 4 คนต่อห้อง
10,000 บาท
20,000 บาท
ห้องชุด พัก 1 คน/ห้อง
5,000 บาท
10,000 บาท
ห้องชุด พัก 2 คน/ห้อง
7,000 บาท
14,000 บาท
อาคาร   D (ดุสิตา) สำหรับนักศึกษาหญิง
ห้องชุด พัก 1 หรือ 2 คน/ห้อง
5,500 บาท
11,000 บาท

ข้อมูลเพิ่มเติม: http://www.condosalaya.mahidol.ac.th/room1.htm

หอพักของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหิดล ให้บริการหอพักสำหรับนักศึกษา ซึ่งโดยทั่วไปจะให้สิทธิ์กับนักศึกษาคณะอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล สำหรับนักศึกษาของวิทยาลัยนานาชาติก็สามารถสมัครเข้าพักได้เช่นกัน

โดยหอพักแยกเป็นหอพักชายและหอพักหญิง ตั้งอยู่ใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกส่วนกลางของวิทยาเขตศาลายา ห้องพักแต่ละห้องสามารถเข้าพักได้ 4 คน อัตราค่าธรรมเนียม 3,600 – 9,250 บาทต่อคนต่อภาคการศึกษา ภาคการศึกษาจะเริ่มจากเดือนสิงหาคมถึงธันวาคม และมกราคมถึงพฤษภาคม โดยหอพักจะปิดในช่วงฤดูร้อนของมหาวิทยาลัยระหว่างเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม

สำหรับนักศึกษาที่สนใจให้ติดต่อสำนักงานหอพักมหาวิทยาลัย หอพัก 11 (บ้านศรีตรัง) โทร. 02-441-9116 หรือติดต่องานกิจการนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ ชั้น 1 อาคาร 1

ข้อมูลเพิ่มเติม: https://op.mahidol.ac.th/sa/rateroom

หอพักภายนอก

นอกจากหอพักในมหาวิทยาลัยแล้ว ยังมีตัวเลือกหอพักภายนอกอื่นๆ บริเวณพื้นที่ศาลายา ในอัตราค่าเช่าตั้งแต่ 3,500 ถึง 8,000 บาทต่อเดือน