การสมัครเข้าระดับปริญญาตรี

วิธีการรับสมัคร

การสมัครเข้าเรียน

ระดับปริญญาตรี

เริ่มการเดินทางการศึกษาได้ที่ MUIC

พร้อมศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยครั้งแรกของคุณ หรือค้นหาทิศทางใหม่สำหรับการเปลี่ยนแปลงอาชีพ

ถ้ายังไม่พร้อมที่จะสมัคร?

คุณสามารถปรึกษาด้านการรับสมัครของ MUIC และพร้อมช่วยเหลือคุณในกระบวนการรับสมัครตั้งแต่ต้นจนจบ