งานทรัพยากรบุคคล

เกี่ยวกับ MUIC

งานทรัพยากรบุคคล

งานทรัพยากรบุคคล

ขอเชิญเป็นส่วนหนึ่งของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล และทำงานร่วมกันในการสานต่อความเป็นเลิศทางวิชาการของวิทยาลัยฯ ซึ่งเป็นวิทยาลัยนานาชาติชั้นนำของมหาวิทยาลัยรัฐแห่งแรกของประเทศไทย เรากำลังมองหาคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่มีศักยภาพและมีความรู้ความสามารถ

เปิดรับตำแหน่งงานอาจารย์

เรากำลังมองหาผู้เชี่ยวชาญที่มีความสามารถและมุ่งมั่นในการสอน และตั้งใจที่จะทำการวิจัย ให้กับวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2567

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566

วิธีการสรรหา ว่าจ้าง และบรรจุใหม่ (Recruitment Process)

ติดต่องานทรัพยากรบุคคล