Thailand Web Stat Truehits.net

ค้นหาตัวตนกับหลักสูตรปริญญาระดับสากลของวิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดลที่จะช่วยไขความลับ ความสามารถพิเศษที่ซ่อนในตัวคุณ

เพราะเราทุกคนมีศักยภาพและความพิเศษซ่อนอยู่ในตัว ซึ่งแต่ละคนต่างก็มีความพิเศษแตกต่างกันออกไป แต่หากน้องๆ ชั้นมัธยมปลายคนไหนยังไม่รู้ว่าตัวเองมีความพิเศษอะไร อยากเรียนต่อมหาวิทยาลัยไหน เรียนคณะอะไรดี ก็ไม่ต้องกังวลไป เราแนะนำให้น้องๆ สังเกตพฤติกรรมของตัวเองก่อน เช่น ชอบเรียนวิชาอะไร วิชาไหนที่ไม่ชอบ ชอบทำอะไรเป็นพิเศษ อะไรที่ทำแล้วมีความสุขและสามารถอยู่กับสิ่งๆ นั้นได้นาน เป็นต้น ทีนี้น้องๆ ก็พอจะทราบบ้างแล้วว่าตัวเองทำอะไรได้ดี เรียนวิชาไหนได้ดี ซึ่งนั่นคือจุดเริ่มต้นที่จะทำให้น้องๆ ได้ค้นพบศักยภาพและความพิเศษที่ซ่อนอยู่ในตัวนั่นเอง

การที่เรารู้แล้วว่าตัวเองชอบอะไร คือกุญแจสำคัญที่จะทำให้น้องๆ เลือกเส้นทางการศึกษาที่ถูกต้อง อย่างวิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล (MUIC) ก็เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยของรัฐที่เปิดสอนหลักสูตรนานาชาติแห่งแรกของประเทศไทย หากน้องๆ มีความรู้ ความสามารถ และชื่นชอบภาษาอังกฤษเป็นพิเศษและคิดว่าภาษามีความสำคัญต่อการใช้ชีวิตในอนาคต วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล (MUIC) นี่ล่ะที่พร้อมให้น้องๆ ได้เข้ามาค้นหาตัวตนกับหลักสูตรปริญญาตรีตามมาตรฐานระดับสากลที่มีความพร้อมในเรื่องหลักสูตรทางการศึกษามากถึง 7 หลักสูตร ได้แก่

  1. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (BACHELOR OF COMMUNICATION ARTS : B.COM.ARTS)
  2. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (BACHELOR OF FINE ARTS : B.F.A.)
  3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (BACHELOR OF ARTS : B.A.)
  4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION : B.B.A.)
  5. หลักสูตรการจัดการบัณฑิต (BACHELOR OF MANAGEMENT : B.M.)
  6. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (BACHELOR OF SCIENCE : B.Sc.)
  7. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต BACHELOR OF ENGINEERING (B.Eng.)

ซึ่งความหลากหลายของสาขาวิชาที่เปิดสอนนั้น ทำให้น้องๆ มีทางเลือกทางการศึกษามากขึ้นนั่นเอง ด้วยการเล็งเห็นถึงความสำคัญของการใช้ชีวิตหลังจบการศึกษา ตลอดระยะเวลา 4 ปีที่น้องๆ ได้เรียนที่วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล (MUIC) ทางมหาวิทยาลัยจะผลักดันและส่งเสริมให้น้องๆ ได้ค้นหาตัวตนไปพร้อมๆ กัน ด้วยการส่งเสริมการทำกิจกรรมต่างๆ นอกเหนือจากการเรียนด้านวิชาการ เพื่อให้น้องๆ ได้ค้นหาและเรียนรู้ประสบการณ์จากการทำกิจกรรม ทำให้น้องๆ ได้รู้จุดแข็งและจุดอ่อนของตนเองเพื่อกำหนดเป้าหมายอาชีพและเตรียมพร้อมเข้าสู่การแข่งขันของตลาดแรงงานในอนาคต อาทิ การไปแลกเปลี่ยนต่างประเทศ ที่นอกเหนือจากความรู้ด้านวิชาการแล้วยังได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ซึ่งมีส่วนสร้างเสริมประสบการณ์และส่งเสริมพัฒนาการการรับรู้ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ซึ่งวิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล (MUIC) มีมหาวิทยาลัยคู่สัญญาให้นักศึกษาได้ไปแลกเปลี่ยนต่างประเทศกว่า 100 มหาวิทยาลัยใน 26 ประเทศทั่วโลก หรือจะเป็นการฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน กิจกรรม MUIC Job Fair and Study Abroad Fair การฝึกงาน การสัมมนาร่วมกับบริษัท ล้วนช่วยเพิ่มทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นก่อนลงสนามการทำงานจริงหลังจบการศึกษา ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาทุกคนที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรของมหาวิทยาลัยไปแล้วเป็นบุคลากรระดับคุณภาพของประเทศและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานนั่นเอง

อีกสิ่งหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าวิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล (MUIC) คือมหาวิทยาลัยระดับสากลที่ส่งเสริมการค้นหาตัวตนให้กับน้องๆ นั่นก็คือบุคคลมีชื่อเสียงหลากหลายสาขาอาชีพที่สำเร็จการศึกษาจากที่นี่ ไม่ว่าจะเป็นเฌอปราง  อารีย์กุล ศิลปินนักร้องตำแหน่งกัปตันวง BNK48 ที่สำเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาเคมี, นาย ณภัทร เสียงสมบุญ ดารานักแสดงชื่อดังจากช่อง 3 ที่สำเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์, ปราง กัญญ์ณรัณ วงศ์ขจรไกลดารานักแสดงชื่อดังจากช่อง 3 ที่สำเร็จการศึกษาจากสาขาการจัดการการบริการนานาชาติ, เป้ อารักษ์ นักแสดงและศิลปินชื่อดังที่สำเร็จการศึกษาจากสาขาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ เป็นต้น

หากน้องๆ เป็นคนหนึ่งที่ต้องการค้นหาตัวตนไปพร้อมๆ กับการต้องการความรู้ทางวิชาการที่อัดแน่น มีอาจารย์ชาวต่างชาติเป็นผู้สอน คอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดและเป็นกันเองกับนักศึกษา บรรยากาศการเรียนการสอนเหมือนต่างประเทศ สภาพแวดล้อมดี สังคมเพื่อนดี ที่จะนำพาน้องๆ ไปสู่การประสบความสำเร็จในด้านอาชีพและตอบโจทย์ตลาดงานของประเทศ วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล (MUIC) คือหนึ่งในตัวเลือกที่ดีที่สุดที่น้องๆ ไม่ควรมองข้ามเลยจริง