บริการ IT/ ระบบ SKY

เลือกหมวดคำถาม

Menu

บริการ IT/ ระบบ SKY

กรณีที่ 1 : ระบบแจ้งข้อความว่า “Username not found” หรือ “Invalid username or password”.
– ให้ท่านตรวจสอบ username และ password ของท่าน
           รูปแบบของ username คือ “uXX80XXX” หรือ “uXX81XXX”
           [ตัวอย่างเช่น : “u6280001”]

           รูปแบบของ password คือวันเกิดของท่าน ที่อยุ่ในรูปแบบดังนี้ “YYYYMMDD”
           [ตัวอย่างเช่น: ถ้าวันเกิดของคุณคือ 8 มกราคม ค.ศ.2002 รหัสผ่านของท่านคือ “20020108

กรณีที่ 2 : ระบบแจ้งข้อความว่า “Incorrect captcha. Please try again”.

  • กรุณาตรวจสอบว่าท่านกรอกรหัสยืนยันตรงกับตัวเลขที่แสดงให้ท่านเห็น

หมายเหตุ : รหัสยืนยันหรือ captcha คือตัวเลข 4 หลัก. กรุณารีสตาร์ทเบารน์เซอร์ของท่านหากตัวเลขไม่ขึ้น

กรณีที่ 3 : ระบบแจ้งข้อความว่า “Email or Password does not match”.
– กรุณาตรวจสอบว่าท่านเข้าช่องทางถูกต้องตาม URL ดังนี้ : https://sky.muic.mahidol.ac.th/

  • สามารถเปิดการใช้งาน โดยมีขั้นตอนดังนี้

https://muit.mahidol.ac.th/pdf/gap/RegisterGAP-09jul2013.pdf