วิทยาลัยนานาชาติ ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการการพลังงานวุฒิสภา

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคมที่ผ่านมารองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหิดล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาล ปานรักษา รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยนานาชาติ พร้อมด้วยตัวแทนจากคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการการพลังงาน วุฒิสภา โดยมีพลเอกสราวุฒิ ชลออยู่ ประธานคณะอนุกรรมาธิการพลังงานทดแทน (สมาชิกวุฒิสภา) และเจ้าหน้าที่ เข้าเยี่ยมชมอาคารอทิตยาทร วิทยาลัยนานาชาติ ในด้านการออกแบบอาคารและฟังการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยมหิดล