สุขภาพใจ/การบริการให้คำปรึกษา

เลือกหมวดคำถาม

Menu

สุขภาพใจ/การบริการให้คำปรึกษา

วิทยาลัยนานาชาติจัดให้มีบริการให้คำปรึกษาด้านจิตใจและข้อมูลการบริการด้านการให้คำปรึกษา โดยนักศึกษาสามารถติดต่อได้ตามช่องทาง

  • ด้านการเรียน (Academic Counseling) ติดต่อ หน่วยที่ปรึกษาทางวิชาการ งานบริหารการศึกษา
  • ด้านสังคม (Social Counseling) สามารถทำการนัดหมายได้ที่งานกิจการนักศึกษา อีเมล: sae@mahidol.ac.th หรือ โทร. 0-2700-5000 ต่อ 1210

https://muic.mahidol.ac.th/thai/student-life/counseling-service/

วิทยาลัยนานาชาติมีห้องสำหรับละหมาด 2 แห่ง

  • ห้อง 2301 อาคาร 2 ชั้น 3 วิทยาลัยนานาชาติ
  • ห้อง A227 อาคารอทิตยาทร โซน A ชั้น 2

นักศึกษาสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลของหาย ได้ที่ Lost & Found Center งานกิจการนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ อาคาร 1 ชั้น 1 หรือตรวจสอบรายการของหายได้ที่ https://icapp.muic.mahidol.ac.th/lostandfound/std_login.php