รับสมัครชิงทุนการศึกษา MUIC Global Talent

Global Talent Scholarship

รับสมัครชิงทุนการศึกษา MUIC Global Talent
ทุนละ 20,000 บาท จำนวน 3 ทุน

คุณสมบัติผู้สมัครทุน

  • - เฉพาะผู้สมัครในรอบ 2nd Entry วันที่ 1- 10 กรกฎาคม 2563
  • - จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2563/2020 (DEK63)
  • - ผู้สมัครต้องผ่านการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์เท่านั้น

ขั้นตอนการสมัครทุน

1

1-10 กรกฎาคม 2563

กรอกใบสมัครทุนการศึกษา bit.ly/2Bh2DKw
หมายเหตุ สำหรับผู้สมัคร Special Round 1 และ 2, Normal Round และ Fast Track

2

18 กรกฎาคม 2563

สอบข้อเขียน
หมายเหตุ สอบข้อเขียน

3

31 กรกฎาคม 2563

ประกาศผลสอบข้อเขียน
หมายเหตุสำหรับผู้สมัคร Special Round 1,2 และ Normal Round

4

1-2 สิงหาคม 2563

ส่ง Statement of purpose และ Portfolio

6

7-11 สิงหาคม 2563

สัมภาษณ์ทุน (Online)

7

21 สิงหาคม 2563

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา