หมวดหมู่: ข่าวกิจกรรมที่ผ่านมา

05-MUIC-Students-Join-Community-Learning-Activity-in-Samut-Songkhram
ข่าวกิจกรรมที่ผ่านมา

นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาเพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนต้นแบบ

หน่วยพัฒนานักศึกษา งานกิจการนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ จัดกิจกรรมทัศนศึกษาเพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนต้นแบบบ้านบางพลับ ในโครงการ “IC Excursion: Ban Bang Plab Community …

08-MUIC-Conducts-Training-for-Responding-to-Active-Shooter-Situations
ข่าวกิจกรรมที่ผ่านมา

มหิดลอินเตอร์ฝึกซ้อมดำเนินการเมื่อเกิดเหตุการณ์กราดยิง (Active Shooter)

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดการฝึกซ้อมดำเนินการเมื่อเกิดเหตุการณ์กราดยิง (Active Shooter) โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ …

013-Kasetsart-University-Officials-Visit-MUIC
ข่าวกิจกรรมที่ผ่านมา

วิทยาลัยนานาชาติให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร ม.เกษตรศาสตร์ ศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 8 กันยายน ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์แพทย์หญิงจุฬธิดา โฉมฉาย คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมให้การต้อนรับรองศาสตราจารย์ลดาวัลย์  พวงจิตร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ …

02-MUIC-Receives-Consolation-Prize-in-MU-Green-Ranking-2022-
ข่าวกิจกรรมที่ผ่านมา

MUIC Receives Consolation Prize in MU Green Ranking 2022

วันที่ 23 สิงหาคม 2566 ดร.ลัดดาวัลย์ เจียรวิทยกิจ รองคณบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เข้ารับรางวัล MU Green Ranking …

poster-1000-MUIC’s Senior Media Com Students Launch Thesis Exhibition
ข่าวกิจกรรมที่ผ่านมา

วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดลจัดแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ “Me [I] dia หรือ มี [ไอ] เดีย” Thesis Exhibition

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2566 อาจารย์วิมลสิริ เหมทานนท์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงานศิลปนิพนธ์ปี 2566 …

05-MUIC-Signs-MOU-with-36-Leading-High-Schools-in-Thailand
ข่าวกิจกรรมที่ผ่านมา

วิทยาลัยนานาชาติ ร่วมลงนาม MOU กับรร.มัธยมชั้นนำทั่วประเทศ

วันที่ 23 มิถุนายน 2566  ศาสตราจารย์แพทย์หญิงจุฬธิดา โฉมฉาย คณบดีพร้อมผู้บริหาร วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามความร่วมมือในโครงการ MUIC …

03-MUIC-Freshman-Receives-Certificate-of-Good-Behavior
ข่าวกิจกรรมที่ผ่านมา

นศ.มหิดลอินเตอร์ ได้รับเกียรติบัตรความประพฤติดี

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายนที่ผ่านมา อาจารย์วิมลสิริ เหมทานนท์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล มอบเกียรติบัตรและเหรียญที่ระลึกจากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้แก่นางสาวณิชาภา ฉายะโอภาส นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ณ อาคาร 1 วิทยาลัยนานาชาติ เนื่องในโอกาสที่นางสาวณิชาภาได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากพุทธสมาคมฯ ให้ได้รับเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติรางวัลความประพฤติดี เพื่อเป็นการยกย่องและเชิดชูเกียรติเยาวชนชาวพุทธที่ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ตั้งมั่นในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สังคม และเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติสืบต่อไป   …

08-MUIC-Welcomes-Anglo-Singapore-International-School-
ข่าวกิจกรรมที่ผ่านมา

วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดลให้การต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากโรงเรียนนานาชาติแองโกล สิงคโปร์

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน ที่ผ่านมา คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนนานาชาติแองโกล สิงคโปร์ จำนวน 30 คน เข้าเยี่ยมชมวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อรับฟังบรรยายแนวทางการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี รายละเอียดหลักสูตรที่เปิดสอนและวิธีการเลือกคณะที่เหมาะกับตนเอง  ณ …

01-MUIC-Welcomes-Harrow-International-School-Bangkok-
ข่าวกิจกรรมที่ผ่านมา

วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดลให้การต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากโรงเรียนนานาชาติฮาร์โรว์ กรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน ที่ผ่านมา คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนโรงเรียน นานาชาติฮาร์โรว์กรุงเทพฯ (Harrow International School Bangkok)  จำนวน 120 คน …

03-Students-Plant-Mangrove-Seedlings-in-MUIC-Go-Green-Event
ข่าวกิจกรรมที่ผ่านมา

มหิดลอินเตอร์จัดกิจกรรมร่วมปลูกป่าชายเลน “MUIC Go Green!”

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคมที่ผ่านมา หน่วยพัฒนานักศึกษา งานกิจการนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมทัศนศึกษาเพื่อสิ่งแวดล้อม โครงการ “คืนธรรมชาติให้ป่าชายเลน MUIC Go Green!” ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน & ผู้ใหญ่ชงโฮมสเตย์ รีสอร์ท ตำบลคลองโคน อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม งานนี้มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 43 คน ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ 5 คน และนักศึกษา 38 คนเข้ารับฟังการบรรยายให้ความรู้เรื่องการปลูกป่าชายเลน ร่วมกิจกรรมล่องเรือชมวิถีชีวิตชาวประมงและลิงแสม ปลูกป่าชายเลน ตลอดจนกิจกรรมทางน้ำต่างๆ เช่น การเก็บหอยแครง และเล่นสกีน้ำ …

01-Happy-Green-Day
ข่าวกิจกรรมที่ผ่านมา

มหิดลอินเตอร์ จัดกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานละสิ่งแวดล้อม Happy Green Day

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายนที่ผ่านมา ดร.ลัดดาวัลย์ เจียรวิทยกิจ ประธานคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมและโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดกิจกรรมปลูกผัก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Happy Green Day จัดโดยคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมฯ เนื่องในโอกาสวันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day) ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 อาคาร 1 วิทยาลัยนานาชาติ ภายในงานมีการแบ่งปันเทคนิคต่างๆ เกี่ยวกับการปลูกผักสวนครัวแบบง่ายๆ ตลอดจนการดูแลและเก็บผลผลิตเพื่อส่งเสริมความรู้ สร้างความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่บุคลากรและนักศึกษาวิทยาลัยฯ โครงการ Happy Green Day จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตื่นตัวในการเรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมและเสริมสร้างความสุขในองค์กร ประกอบด้วย 2 กิจกรรมหลัก ได้แก่ Happy Green Thumb: IC พร้อมพรรค ชวนปลูกผักสีเขียว และ Happy …

011-MUICs-IRGA-Hosts-Roundtable-on-War-in-Ukraine-
ข่าวกิจกรรมที่ผ่านมา

วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล จัดงานเสวนา “สงครามรัสเซีย–ยูเครน: ผลกระทบต่อความมั่นคงระดับโลก”

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและกิจการทั่วโลก  วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมเสวนา “สงครามรัสเซีย–ยูเครน: ผลกระทบต่อความมั่นคงระดับโลก“ …

1000-BIO design copy
ข่าวกิจกรรมที่ผ่านมา

เชิญชวนอบรมเชิงปฏิบัติการ กระบวนการออกแบบวัตกรรมทางการแพทย์ (Biodesign Innovation Process)

ด้วยภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, คณะเทคนิคการแพทย์ และวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญชวนอบรมเชิงปฏิบัติการ “กระบวนการออกแบบนวัตกรรมทางการแพทย์ (BIODESIGN INNOVATION PROCESS)” ของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต …

1000-Garbage copy
ข่าวกิจกรรมที่ผ่านมา

ขอเชิญส่งขยะพลาสติกและขยะที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้

ขอเชิญเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม โดยสามารถนำขยะพลาสติกที่ใช้แล้วใส่ถังรับขยะพลาสติก (ถังสีเขียว) เพื่อนำไปผ่านกระบวนการรีไซเคิลให้นำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ และขอเชิญส่งขยะกำพร้า (ขยะที่ไม่สามารถนำไปรีไซเคิลได้) เพื่อนำไปเปลี่ยนเป็นเชื้อเพลิง โดยสามารถนำมาส่งให้กับบริษัทได้ ในวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม …

02-Students-Donate-to-MUIC-Care-and-Share
ข่าวกิจกรรมที่ผ่านมา

นศ.มหิดลอินเตอร์บริจาคสิ่งของช่วยเหลือมูลนิธิกระจกเงา

หน่วยพัฒนานักศึกษา งานกิจการนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมรับบริจาคสิ่งของ MUIC Care and Share เพื่อมอบให้แก่มูลนิธิกระจกเงา โดยเริ่มรับบริจาคตั้งแต่วันวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 16 เมษายน 2566 สิ่งของที่รับบริจาคเป็นสิ่งของสภาพดีใช้แล้วหรือเป็นสิ่งของใหม่ อาทิ อุปกรณ์เครื่องเขียน เสื้อผ้า ของเล่น และอุปกรณ์กีฬา มีนักศึกษาร่วมบริจาคสิ่งของทั้งสิ้น 64 คน โดยงานกิจการนักศึกษาได้นำสิ่งของที่ได้รับจากกิจกรรมไปบริจาคให้มูลนิธิกระจกเงาเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคมที่ผ่านมา …

04-MUIC-Receives-Safety-and-Wellness-Award-for-6th-Year-in-a-Row
ข่าวกิจกรรมที่ผ่านมา

วิทยาลัยนานาชาติ ได้รับรางวัล “สถานศึกษาปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดีประจำปี 2565” และ “ห้องปฏิบัติการต้นแบบด้านความปลอดภัยประจำปี 2565

วันที่ 28 เมษายน 2566 ดร.ลัดดาวัลย์ เจียรวิทยกิจ รองคณบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นตัวแทนวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลเข้ารับรางวัล “สถานศึกษาปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดีประจำปี 2565”  โดยวิทยาลัยฯ ได้รับเกียรติบัตรดีเด่น ปีที่ 6 ติดต่อกัน และรางวัล “ห้องปฏิบัติการต้นแบบด้านความปลอดภัยประจำปี 2565  ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งทั้ง 2 รางวัลนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้เกิดขึ้นภายในสถานศึกษา สร้างเครือข่ายความร่วมมือของการพัฒนาและรณรงค์ความปลอดภัยในสถานศึกษา …

05-Exchange-and-Visiting-Students-Attend-MUIC-Orientation
ข่าวกิจกรรมที่ผ่านมา

มหิดลอินเตอร์จัดปฐมนิเทศนักศึกษาแลกเปลี่ยน T3/2022-2023

เมื่อวันที่ 20-21 เมษายน 2566 Asst.Prof. Dr.Alexander Chabot Nanni รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ พร้อมคณาจารย์เจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยนานาชาติ ให้การต้อนรับพร้อมแนะแนวทางการเรียนการสอน …

06-MUIC-Celebrates-Songkran-2023
ข่าวกิจกรรมที่ผ่านมา

มหิดลอินเตอร์จัดกิจกรรมสงกรานต์ 2566

เมื่อวันที่ 11 เมษายนที่ผ่านมา ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจุฬธิดา โฉมฉาย คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมกิจกรรม MUIC สงกรานต์ …

12-MUICs-CDP-Partners-with-Chulas-Faculty-of-Pharmaceutical-Sciences
ข่าวกิจกรรมที่ผ่านมา

มหิดลอินเตอร์ร่วมกับเภสัชจุฬาจัดการผลิตสื่อ วีดิทัศน์ด้านนวัตกรรมและงานวิจัยทางเภสัชศาสตร์

ฝ่ายนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ หลักสูตรออกแบบนิเทศศิลป์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ “การผลิตสื่อ วีดิทัศน์ด้านนวัตกรรมและงานวิจัยทางเภสัชศาสตร์” โดยแบ่งเป็น …

02-MUICS-IRGA-Students-Attend-Forum-on-Women-in-Politics
ข่าวกิจกรรมที่ผ่านมา

มหิดลอินเตอร์ร่วมกับสถานฑูตสวีเดนจัดประชุมบทบาทหญิงไทยในการเมือง

เมื่อวันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา สาชาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและกิจการทั่วโลก วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับสถานทูตสวีเดน ในหัวข้อ “บทบาทหญิงไทยในการเมืองไทย …

15-MUIC-Celebrates-37th-Anniversary
ข่าวกิจกรรมที่ผ่านมา

มหิดลอินเตอร์ฉลองครบรอบ 37 ปี

เมื่อวันที่ 23-24 มีนาคม ที่ผ่านมา วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองวันสถาปนาครบรอบ 37 ปี โดยมีกิจกรรมต่างๆดังนี้ วันที่ 23 …

09-MUICS-IRGA-Hosts-EU-Ambassadors-Lecture
ข่าวกิจกรรมที่ผ่านมา

มหิดลอินเตอร์จัดปาฐกถา บทบาทของสหภาพยุโรปในประเทศไทยและประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและกิจการทั่วโลก (International Relations and Global …

01-Energy-Saving-Committee-Holds-MUIC-Garbage-Challenge-Activity
ข่าวกิจกรรมที่ผ่านมา

คณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมและโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) จัดกิจกรรม MUIC Garbage Challenge

วันที่ 16 มีนาคม 2566 คณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมและโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ได้เล็งเห็นความสำคัญปัญหาที่เกิดจากขยะพลาสติก จึงได้จัดกิจกรรม MUIC Garbage Challenge โดยมี ดร.ลัดดาวัลย์ เจียรวิทยกิจ ประธานคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมและโครงการสำนักงานสีเขียวฯ กล่าวเปิดโครงการฯ โดยโครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรในเรื่องของขยะพลาสติก สร้างความตระหนักในการคัดแยกขยะพลาสติกให้แก่คนในองค์กร สร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากร และส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน Sustainable Development Goals (SDGs) โดยกิจกรรมได้เชิญวิทยากรจาก บริษัท CirPlas  มาแชร์แนวคิดในการจัดการขยะพลาสติก รวมไปถึงการนำขยะพลาสติกมาใช้ประโยชน์ อีกทั้งภายในกิจกรรมได้มีการแข่งขันตอบคำถามเพื่อเกี่ยวกับการคัดแยกขยะพลาสติก …

04-MUIC-Holds-1st-Innovative-College-Event-ICE
ข่าวกิจกรรมที่ผ่านมา

วิทยาลัยนานาชาติ จัดแสดงผลงานนวัตกรรม Innovative College Event

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจุฬธิดา โฉมฉาย คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดกิจกรรม Innovative …

18-MUICs-English-Math-Contest-for-High-Schoolers
ข่าวกิจกรรมที่ผ่านมา

มหิดลอินเตอร์จัดแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ “Game of English and Math (GEM) 2023”

เมื่อวันที่ 14 มกราคม ที่ผ่านมา งานสื่อสารองค์กรและศูนย์เตรียมความพร้อมทางภาษาและคณิตศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมตอบปัญหาภาษาอังกฤษ “Game of English …