Thailand Web Stat Truehits.net
ข่าวกิจกรรมที่ผ่านมา

Category

มหิดลอินเตอร์ต้อนรับม.รังสิตอินเตอร์

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคมที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัสริณ รอดโพธิ์ทอง วงศ์กำแหง รองคณบดีฝ่ายการวางแผนกลยุทธ์และพัฒนาคุณภาพ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ ผู้ช...

มหิดลอินเตอร์จัดงานพี่เตรียมน้องรุ่น 2

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2563 งานสื่อสารองค์กร วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมพี่เตรียมน้อง เข้ามหิดลอินเตอร์ กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในเรื่องการสอบให้กับนักเรียนมัธยมปลา...
มหิดลอินเตอร์จัดกิจกรรมบริจาคเลือด

มหิดลอินเตอร์จัดกิจกรรมบริจาคเลือด

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคมที่ผ่านมา งานกิจการนักศึกษา และสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จัดกิจกรรมรับบริจ...
มหิดลอินเตอร์รับมอบแอลกอฮอล์จากซีพี

มหิดลอินเตอร์รับมอบแอลกอฮอล์จากซีพี

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563  ผศ. ดร.ชัชวาล ปานรักษา รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ...

มหิดลอินเตอร์เซ็น MOU ร่วมกับแพทย์จุฬาอินเตอร์

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงจุฬธิดา โฉมฉาย คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยศาสตราจารย์นายแพทย์สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมลงน...
มหิดลอินเตอร์หารือความร่วมมือกับสถาบันเพื่อการวิจัยแนะนวัตกรรมด้านเอชไอวี (IHRI)

มหิดลอินเตอร์หารือความร่วมมือกับสถาบันเพื่อการวิจัยแนะนวัตกรรมด้านเอชไอวี (IHRI)

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคมที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจุฬธิดา โฉมฉาย คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลพร้อมคณะผู้บริหาร ได้แก่ ดร. ชมพูนุท ผ่องจิตร์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภั...
นักศึกษามหิดลอินเตอร์เข้าร่วมกิจกรรมกับสถานทูตเนเธอร์แลนด์

นักศึกษามหิดลอินเตอร์เข้าร่วมกิจกรรมกับสถานทูตเนเธอร์แลนด์

เมื่อวันที่ 25 กันยายนที่ผ่านมา นางสาวณัฐณิชา อาหูยา นักศึกษาวิชาการตลาด, นางสาวพรรณิตา เตชะมณีสถิตย์, นางสาวปานชีวา ภู่ชยพล, นายโชติพัฒน์ ยืนวงศ์, นายภูมิภัทร เอี่ยมบุตรลบ, นางสาวอริสรา เเส...
มหิดลอินเตอร์แนะแนวหลักสูตร MUIDS

มหิดลอินเตอร์แนะแนวหลักสูตร MUIDS

วันที่ 25 กันยายน 2563 รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจุฬธิดา โฉมฉาย คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ดร. ชมพูนุท ผ่องจิตร์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชาญชัย ผลถานุกิติถาว...
เนื่องในโอกาส “วันมหิดล 2563” เมื่อวันที่ 24 กันยายนที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจุฬธิดา โฉมฉาย คณบดีวิทยาลัยนานาชาติและผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาล ปานรักษา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ณ โรงพยาบาลศิริราช ในวันเดียวกันนี้ อาจารย์อาภาพร เอี่ยมอุบล รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยนานาชาติ พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ผู้แทนวิทยาลัยฯ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะฯ ณ ลานพระราชานุสาวรีย์ฯ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก“พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย“ ที่มีต่อวงการแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศไทยในการวางรากฐานให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมอารยะประเทศ

มหิดลอินเตอร์ถวายราชสักการะฯ เนื่องในวันมหิดล

เนื่องในโอกาส “วันมหิดล 2563” เมื่อวันที่ 24 กันยายนที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจุฬธิดา โฉมฉาย คณบดีวิทยาลัยนานาชาติและผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาล ปานรักษา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยคณาจา...
มหิดลอินเตอร์ ร่วมจัด Canal Cleanup Day ร่วมกับสหภาพยุโรปในประเทศไทย

มหิดลอินเตอร์ ร่วมจัด Canal Cleanup Day ร่วมกับสหภาพยุโรปในประเทศไทย

เมื่อวันศุกร์ที่ 18 กันยายนที่ผ่านมา วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (MUIC) ร่วมกับสหภาพยุโรปในประเทศไทย (European Union in Thailand) พร้อมพันธมิตร และอาสาสมัครอีกกว่า 100 คน ร่วมจัดกิจกรรม Canal Cl...
1 2 3 15