ข่าวกิจกรรมที่ผ่านมา

Category

มหิดลอินเตอร์จัดพิธีลงนาม MOU ออนไลน์ ร่วมกับรร.มัธยมชั้นนำ 30 แห่ง

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจุฬธิดา โฉมฉาย คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือ Virtual MOU Signing Ceremony : MEET Program 2021 ระหว่...

มหิดลอินเตอร์ชนะเลิศรางวัล Sustainability Website ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัสริน วงศ์กำแหง รองคณบดีฝ่ายการวางแผนกลยุทธ์และพัฒนาคุณภาพ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้แทนวิทยาลัยฯ รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณพร้อ...

มหิดลอินเตอร์จัดบรรยายออนไลน์เรื่องการคุกคามทางเพศ

เมื่อวันที่ 29 มกราคมที่ผ่านมา สโมสรนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม It’s Okay Not To Be Okay (with Sexual Harassment) ซึ่งเป็นการบรรยายในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom โดยวิทยากรผ...

IC Wear Mask Save Lives

งานกิจการนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ ขอเชิญชวนนักศึกษาทุกชั้นปีเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการสวมหน้ากากอนามัยในชีวิตประจำวันเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา&nb...

วิทยาลัยนานาชาติ ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการการพลังงานวุฒิสภา

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคมที่ผ่านมารองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหิดล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาล ปานรักษา รองคณบดีฝ่ายบร...

มหิดลอินเตอร์จัดอบรมนศ. “ด้วยการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง”

งานกิจการนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมการอบรมพัฒนานักศึกษาภายใต้ชื่อ “ด้วยการ เรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง” (Transformative Learning) ณ ห้องประชุม 322 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล โด...

มหิดลอินเตอร์จัดแข่งขัน Hult Prize Competition 2020

เมื่อวันพุธที่ 9 ธันวาคมที่ผ่านมา ชมรม MUIC Case Club จัดการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ “Hult Prize Competition 2020” ณ ห้องจรินทร์ยารัศมิ์ อาคารอทิตยาทร มีผู้เข้าแข่งขันทั้งสิ้น 54 คน จาก 20 ทีม...

วิทยาลัยนานาชาติ ให้การต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาล ปานรักษา รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยผู้แทนจากคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล  ให้การต้อนรับคณะผ...

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดลเยี่ยมเยือนวิทยาลัยนานาชาติ

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563  ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะรักษาการแทนอธิการบดี เข้าเยี่ยมเยือนวิทยาลัยนานาชาติ เพื่อจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ...

วิทยาลัยนานาชาติ ให้การต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจากศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ผศ. ดร.ชัชวาล ปานรักษา รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยตัวแทนจากคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล  ให้การต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากศูน...
1 2 3 17