งานวิจัย

MU Webmail

ระบบ HR Intelligent

ระบบ Intranet

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

VISION
Enriching lives. Expanding potentials. Shaping futures.

MISSION
MUIC inspires innovation, fosters human potential, and creates new knowledge through the integration of arts and sciences in an international environment, ultimately resulting in education, research, and services to serve the needs of society and benefit humankind.

GOAL
To be a globally recognized International Liberal Arts College.

แหล่งข้อมูลสำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่

ปฏิทินการศึกษา

ACAS Database

(Academic Service)

ตารางเรียน

คู่มือธรรมมาภิบาลมหาวิทยาลัยมหิดล

สมุดโทรศัพท์

(Intranet)

ระบบ e-Payroll

(Intranet)

บริการด้านไอที/HelpDesk

(Intranet)

รายงานการประชุมผู้บริหารและอาจารย์

(Intranet)

ประวัติคณาจารย์

คณาจารย์ตามกลุ่มสาขาวิชา

การวางแผนกลยุทธ์และการพัฒนาคุณภาพ

(Intranet)

กลยุทธ์และพัฒนาวิชาการ

(Intranet)

ช่องทางร้องเรียน

แจ้งความคิดเห็นและติชม

VPN Connect

เติมรัก+เติมสุข+เติมเต็ม

คำถามที่พบบ่อย