สำหรับนักศึกษาปัจจุบัน

วิทยาลัยนานาชาติให้โอกาสการเรียนรู้แก่นักศึกษาทั้งในและนอกห้องเรียน เรียนเป็นเลิศในสาขาที่นักศึกษาเลือก รับทักษะใหม่ พัฒนาความสามารถในการเป็นผู้นำ หาเพื่อนใหม่ เริ่มต้นการเดินทางของการค้นพบ