MUIC Welfare Rooms

Term Rak

ห้องเติมรัก

Term Suk

ห้องเติมสุข

Term Tem

ห้องเติมเต็ม

Term Rak

ห้องเติมรัก

อาคารอทิตยาทร
ให้บริการห้องปั๊มนมและตู้แช่น้ำนมที่ห้องพยาบาล ชั้น2

Sunday Close
Saturday Close
Monday 09:00 a.m. to 5:00 p.m.
Tuesday 09:00 a.m. to 5:00 p.m.
Wednesday 09:00 a.m. to 5:00 p.m.
Thursday 09:00 a.m. to 5:00 p.m.
Friday 09:00 a.m. to 4:30 p.m.

อาคาร 1
มีให้บริการตู้แช่น้ำนมที่ห้องอาหาร ส่วนของอาจารย์-พนักงาน ชั้น 2 ภายในโรงอาหาร ในอนาคตหากมีห้องให้บริการจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไป 

 1. เปิดให้บริการ
  วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี เวลา 09.00 – 17.00 น.
  วันศุกร์ เวลา 09.00 – 16.30 น.
 2. ขอความกรุณาทุกท่านลงนามเมื่อเข้าใช้บริการ
 3. ห้ามนำอาหารหรือสิ่งอื่นแช่ในตู้แช่แข็ง นอกจากน้ำนมแม่
 4. กรุณาติดชื่อหรือสัญลักษณ์บนวัสดุหรือบรรจุภัณฑ์น้ำนมเพื่อระบุเจ้าของ
 5. จะมีการทำความสะอาดตู้แช่แข็งทุกวันศุกร์ ขอความกรุณาคุณแม่ทุกท่าน นำน้ำนมออกก่อนเวลา 16.30 น.
 1. Breast Pump Room will be open on
  Monday – Thursday at 09.00 a.m. – 05.00 p.m.
  Friday at 09.00 a.m. – 04.30 p.m.
 2. Please sign up when using the room.
 3. Do not freeze any food except breast milk.
 4. Please specify your name on the breast milk packaging.
 5. Freezer will clean every Friday. Please bring your breast milk out before 04.30 p.m.

Term Suk

ห้องเติมสุข

เพื่อเป็นสวัสดิการแก่บุคลากรที่ต้องดูแลรับส่งบุตรไป-กลับโรงเรียนด้วยตนเอง ให้มีสถานที่พักรอผู้ปกครองที่เหมาะสม สะอาด ถูกสุขลักษณะ มีความปลอดภัย และมีวัสดุอุปกรณ์ที่ช่วยด้านการเสริมสร้างพัฒนาการ และความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน ในระหว่างที่ผู้ปกครองยังต้องปฏิบัติงานอยู่

วิทยาลัยฯ ได้ปรับปรุง ห้อง A218 อาคารอทิตยาทร วิทยาลัยนานาชาติ เป็น“ห้องเติมสุข” ซึ่งภายในห้องประกอบไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย รวมถึงระบบรักษาความปลอดภัยต่างๆ ซึ่งประกอบด้วยไม่ว่าจะเป็นพื้นกันกระแทก ฝาปิดปลั๊กไฟ โต๊ะ เก้าอี้ และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นที่เหมาะสมสำหรับเด็ก รวมถึง มีระบบกล้องวงจรปิดที่ผู้ปกครองสามารถเข้ามาดูบุตรของท่านผ่าน application ของมือถือในขณะที่บุตรของท่านอยู่ในห้องเติมสุขได้ นอกจากนี้ยังจัดให้มีพยาบาลวิชาชีพ 1 คน และนักศึกษาอาสาสมัครจำนวน 1-2 คน อยู่ประจำห้องเพื่อดูแลความเรียบร้อย ความปลอดภัยแก่เด็ก และให้การช่วยเหลือส่งเสริมเด็กในด้านต่างๆ ให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ทั้งทางด้านความรู้และสังคม โดยกำหนดเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป ตั้งแต่เวลา 15.00 น. - 18.00 น.

ในการนี้ คณะกรรมการสวัสดิการจึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรที่มีบุตร สนใจจะส่งบุตรเข้าร่วมโครงการ สามารถสมัครเข้าร่วมใช้บริการห้องเติมสุขผ่านทาง https://forms.gle/FQVHG8VQVLFtYDq68 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หากท่านใดมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณฐิตารีย์(อ้อ) โทร 1127 หรือ คุณนันทนา(เพ้นท์) โทร 4356

Term Tem

ห้องเติมเต็ม

วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นพื้นที่ส่วนกลางที่พนักงานสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกัน เป็นหนึ่งในสวัสดิการให้กับพนักงาน เพื่อใช้เป็นพื้นที่พบปะ สังสรรค์ พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เสริมสร้างสัมพันธภาพภายในองค์กร โดยมีบริการเครื่องชงกาแฟอัตโนมัติไว้บริการพนักงานทุกท่าน เปิดให้บริการวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 07.00 – 17.00 น