IC Wear Mask Save Lives

งานกิจการนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ ขอเชิญชวนนักศึกษาทุกชั้นปีเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการสวมหน้ากากอนามัยในชีวิตประจำวันเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

มีกติกาการเข้าร่วมง่ายๆ ดังนี้ 
1. โพสภาพถ่ายสวมหน้ากากอนามัยที่นักศึกษาใส่ในชีวิตประจำวัน ใส่แคปชั่นโดนใจ/เชิญชวนให้เพื่อนๆ หรือคนที่ห่วงใยสวมหน้ากาก พร้อมแท็กหาเพื่อนอย่างน้อย 2 คน ผ่านทางโซเชียลมีเดียต่างๆ พร้อมติดแฮชแท็ก #ICWearMaskSaveLives
2. เซฟภาพโพสต์นั้น และส่งข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมที่แบบฟอร์ม https://forms.gle/pEdecgazctUAjpaUA
ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2564 นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมและทำตามกติกาครบทุกข้อข้อมูล จะได้รับการบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมในระบบ Activity Transcript (Health Literacy 2 ชั่วโมง)

โชคชั้นที่ 2! 

นักศึกษาที่ส่งข้อมูลเข้าร่วมกิจกรรมคนที่ 10, 20, 30, …. 100 จะได้รับรางวัลพิเศษจากวิทยาลัยนานาชาติอีกด้วย ประกาศผลรางวัลโชคชั้นที่ 2 ผ่านทางเฟสบุ๊ค MUIC Student Affairs ในวันที่ 2 มีนาคม 2564