Thailand Web Stat Truehits.net

ศูนย์เตรียมความพร้อมภาษาและคณิตศาสตร์ (PC) ได้รับการรับรองคุณภาพจาก NEAS

ศูนย์เตรียมความพร้อมภาษาและคณิตศาสตร์ (PC) ได้รับการรับรองคุณภาพจาก NEAS เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

NEAS ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์เตรียมความพร้อมภาษาและคณิตศาสตร์ของวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสมัครขอรับการรับรองคุณภาพจาก NEAS   ศูนย์เตรียมความพร้อมภาษาและคณิตศาสตร์ ได้รับการรับรองคุณภาพอย่างเป็นทางการจาก NEAS เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562  นับว่า ศูนย์เตรียมความพร้อมภาษาและคณิตศาสตร์ (PC) เป็นศูนย์ภาษาแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับมาตรฐานระดับสากลเช่นนี้