โครงการที่ปรึกษา

บริการให้คำปรึกษา

การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญของการเติบโตและความสำเร็จขององค์กร วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล สามารถให้คำปรึกษาที่ตรงกับความต้องการขององค์กรของคุณและช่วยให้คุณสามารถแข่งขันในโลกธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วด้วยการสนับสนุนอย่างเต็มรูปแบบโดยทีมงานมืออาชีพของเรา

วิทยาลัยของเรามีประสบการณ์นับปีในการจัดการโครงการให้คำปรึกษาในด้านต่าง ๆ :

Big Data and Technology Management

ในยุคสมัยของการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีมากมายดังเช่นในปัจจุบันนี้อาจเป็นภาระที่ยิ่งใหญ่ขององค์กรของคุณ ผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงระดับโลกของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล สามารถให้การสนับสนุนด้านการจัดเก็บข้อมูล Big Data ให้เป็นระบบที่เหมาะสมกับความต้องการขององค์กรของคุณได้ นอกจากนี้ เรายังสามารถออกแบบเทคโนโลยีหรือระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อหนุนให้ธุรกิจของคุณดำเนินการได้อย่างราบรื่นและก้าวไปข้างหน้าในโลกดิจิตอลอันทันสมัยนี้

Business Enhancement

ด้วยวิสัยทัศน์ของผู้เชี่ยวชาญ/คณาจารย์ผู้มากประสบการณ์การทำงานทั้งในภาครัฐและภาค เอกชนหลายแห่ง คณาจารย์ของเราสามารถให้การสนับสนุนธุรกิจของคุณในการเสริมสร้างธุรกิจเกี่ยวกับการวางแผนในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับองค์กรและบุคลากร: กลยุทธ์องค์กร การจัดการทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนา การปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานและการมีส่วนร่วมของพนักงาน

Design Solution

คุณไม่รู้ว่าจะปรับปรุงแก้ไขอาคารสถานที่ของคุณอย่างไรใช่ไหม ? คุณวางใจในเรื่องนี้ให้อยู่ในความดูแลของผู้เชี่ยวชาญของเราได้ คุณจะมั่นใจได้ว่าอาคารหรือสถานที่ทำงานของบริษัทของคุณจะได้รับการตกแต่งอย่างสวยงาม เหมาะสมในการใช้งานและเป็นสถานที่ทำงานที่ดีที่สุด

Tourism Management

คณาจารย์การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการของเรามีความเชี่ยวชาญในการวางแผนกลยุทธ์เพื่อการท่องเที่ยวทั้งในระดับประเทศและระดับจังหวัด คณาจารย์มืออาชีพเหล่านี้จะช่วยดำเนินการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์ ประเพณีและงานเทศกาลในท้องถิ่นของคุณให้โดดเด่น ทีมงานมืออาชีพของเรา นอกจากจะช่วยให้แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดและเป็นที่รู้จักมากขึ้นแล้ว ยังช่วยให้แหล่งท่องเที่ยวมีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนพร้อมกันนี้ก็อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นด้วย