ผู้รับบริการ

ผู้รับบริการ

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับความไว้วางใจและสนับสนุนจากองค์กรภาครัฐและบริษัทเอกชนชั้นนำสำหรับโครงการให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญของเรา

ภาครัฐและบริษัทเอกชนชั้นนำที่ได้เข้าร่วมโครงการกับวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

 • Carabao Group Public Co., Ltd.
 • Department of Land Transport
 • Department of Tourism, Ministry of Tourism and Sport
 • Deposit Protection Agency
 • Designated Areas for Sustainable Tourism Administration
  (Public Organization)
 • Industrial Estate Authority
  of Thailand
 • King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang
 • Krung Thai Bank Pcl.
 • Metropolitan Electricity Authority
 • National Housing Authority
 • PTT Public Company Limited
 • Thailand Convention and Exhibition Bureau
 • Thailand Futures Exchange Pcl.
 • Tourism Authority of Thailand