การอบรมสำหรับองค์กร

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่องค์กรส่วนใหญ่ถือว่าเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญ ทั้งนี้เพราะทรัพยากรมนุษย์มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาความได้เปรียบในการแข่งขันขององค์กรนั้นๆ ศูนย์บริการวิชาการ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล นำเสนอโปรแกรมการฝึกอบรม / การจัดหลักสูตรเฉพาะตัวที่เหมาะกับความต้องการขององค์กรของคุณ เนื่องจากเราตระหนักดีว่าแต่ละองค์กร ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลหรือเอกชนมีข้อกำหนดที่แตกต่างกัน

หลักสูตรการพัฒนาเพื่อผู้บริหาร

Management

 • Management Skills for Leaders
 • Systems Thinking
 • Personality Development
 • Organization Development for Total Excellence in Services
 • Proactive PR for Good Organization Image
 • Communication and Coaching Skills for Leaders
 • Human Resources Management for Leaders

Marketing

 • Professional Negotiation Skills
 • New Gen Marketing Man Development
 • Modern Marketing Strategies
 • How to Write Business Plans
 • Marketing & Modern Export
 • Marketing for Executives
 • Digital Marketing
 • Branding

Finance & Accountancy

 • Techniques of Financial Statement Analysis
 • Finance for Non-Financial Executives
 • Cost Management , Cost Volume and Profit Analysis
 • Financial Planning and Life After Retirement

การศึกษาระดับมืออาชีพและต่อเนื่อง

Personal Life Plan

 • Work Life Balance
 • Sufficiency Economy for Self- Development
 • Crypto Currencies Investment

Top Skills for Career and Success

 • Advanced Presentation Skills
 • Communication Skills for success
 • Thai for Foreigners
 • Business English for career

ศูนย์บริการวิชาการ

ห้อง 1110, ชั้น 1, อาคาร 1
โทรศัพท์: +66 (0) 2700 5000 #1022, 1712
มือถือ: 084 656 6810
โทรสาร: +66 (0) 441 0233
อีเมล: ictraining@mahidol.ac.th
จันทร์ – ศุกร์ 8:00 – 17:00 น.