การอบรมสำหรับบุคคลทั่วไป

การพัฒนาอย่างต่อเนื่องและการเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นสิ่งสำคัญในการเสริมศักยภาพและขีดความ สามารถในการทำงานของแต่ละบุคคล ศูนย์บริการวิชาการวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล นำเสนอโปรแกรมการฝึกอบรมที่หลากหลายแก่ชุมชน ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมโปรแกรมเสริมศักยภาพและขีดความสามารถของชุมชนจากผู้ฝึกสอนทรงคุณวุฒิของเรา

การอบรมสำหรับบุคคลทั่วไป 2563

Clean Food Good Taste

Managing Generation Diversity in the workplace

Effective Leadership

Digital Marketing: Techniques and Tools

How to Build Service Culture for an Effective Motivation in an Organization

Work-Life Balance

HR for Non-HR 4.0

Up Skills: Data Science In-Depth

Leadership and Coaching

Lean Management through Gamification

Logistics for Creative Tourism

ศูนย์บริการวิชาการ

ห้อง 1110, ชั้น 1, อาคาร 1
โทรศัพท์: +66 (0) 2700 5000 #1022, 1712
มือถือ: 084 656 6810
โทรสาร: +66 (0) 441 0233
อีเมล: ictraining@mahidol.ac.th
จันทร์ – ศุกร์ 8:00 – 17:00 น.