โครงการอบรมสำหรับเยาวชน

เตรียมตัวให้ได้ผลสำเร็จสำหรับการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
TOEFL / การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ / คณิตศาสตร์
โดยศูนย์บริการวิชาการ โครงการอบรมสำหรับเยาวชน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

คอร์สอบรมดังกล่าวจะช่วยให้นักเรียนที่ต้องการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ อีกทั้งเป็นการเตรียมตัวสอบเข้าเรียนหลักสูตรนานาชาติในระดับปริญญาตรี โดยนักเรียนจะได้รับการสอนจากคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญจากวิทยาลัยนานาชาติโดยตรง

หลักสูตร Rush Hour

หลักสูตร Rush Hour English for TOEFL (32 ชั่วโมง)

TOEFL – ITP (การฟัง / การอ่าน / โครงสร้าง/ การเขียน)
เรียนทุกวันเสาร์ 8:30 น. – 17:30 น
ราคา: 12,000 บาท

หลักสูตร Rush Hour English Writing (12 ชั่วโมง)

เรียนรู้เทคนิควิธีการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษที่ดี
เรียนทุกวันอาทิตย์ 9.00 น. – 12.00 น.
ราคา: 5,200 บาท

หลักสูตร Rush Hour Mathematics (16 ชั่วโมง)

คณิตศาสตร์แบบเข้มข้น – ตะลุยโจทย์และเรียนรู้เทคนิคพิชิตข้อสอบคณิตศาสตร์
เรียนทุกวันอาทิตย์ 13.00 น. – 17.00 น
ราคา: 7,000 บาท

หลักสูตร Intensive English

หลักสูตร Intensive English for TOEFL (69 ชั่วโมง)

This helps prepare students for the undergraduate entrance examination under the international education system. It focuses especially on the TOEFL examination. (69 hours)

Students will learn:

  • Listening Comprehension
  • Structure & Written Expression
  • Reading Comprehension
  • Writing Comprehension
  • Pre-Test, Practice-Test, Post-Test

Total price: 15,000 Baht

หลักสูตร Intensive English for Writing (30 ชั่วโมง)

It is designed to prepare students for the essay-writing examination by reviewing basic structures and their components.
(30 hours)
Total price: 7,500 Baht

ศูนย์บริการวิชาการ

ห้อง 1110, ชั้น 1, อาคาร 1
โทรศัพท์: +66 (0) 2700 5000 #1022, 1712
มือถือ: 084 656 6810
โทรสาร: +66 (0) 441 0233
อีเมล: ictraining@mahidol.ac.th
จันทร์ – ศุกร์ 8:00 – 17:00 น.