ฝึกอบรมและให้บริการที่ปรึกษา

ฝึกอบรมและให้บริการที่ปรึกษา

ฝึกอบรมและให้บริการที่ปรึกษา

กลุ่มงานบริการวิชาการ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล มีโปรแกรมการฝึกอบรม โครงการที่ปรึกษา และบริการทำวิจัยที่มีหลากหลาย เพื่อช่วยส่งเสริมและพัฒนาเป้าหมายขององค์กรให้เติบโตในอนาคต การร่วมงานของเรากับอาจารย์ที่มีความเป็นมืออาชีพ และมีประสบการณ์สูงจากความหลากหลายตามแต่ละแขนงของความเชี่ยวชาญ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ว่าจ้างให้บรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

บริการของเรา

เรามีโปรแกรมการฝึกอบรมระดับมืออาชีพที่มีมาตรฐานสูง พร้อมทั้งให้บริการโครงการที่ปรึกษาและบริการทำวิจัย เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ว่าจ้าง โปรแกรมการฝึกอบรมประกอบไปด้วยโปรแกรมสำหรับบุคคลทั่วไปซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองความสนใจของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ เรายังมีโปรแกรมสำหรับองค์กรซึ่งผู้ว่าจ้างสามารถปรับแก้รูปแบบการฝึกอบรมให้ตรงตามความต้องการได้ พร้อมทั้งเรายังมีโปรแกรมสำหรับเยาวชนที่มีความหลากหลายรูปแบบ เพื่อเพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ของนักเรียน เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการสอบระดับนานาชาติประเภทต่าง ๆ ภายใต้ความร่วมมือกับอาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษที่มีความเชี่ยวชาญของเรา มากไปกว่านั้น เรายังมีบริการโครงการที่ปรึกษาและบริการทำวิจัย เพื่อช่วยให้ผู้ว่าจ้างของเราในการดำเนินโครงการอย่างมืออาชีพด้วยคณาจารย์ที่มีประสบการณ์ระดับสูงพร้อมความเชี่ยวชาญและชำนาญการ