ฝึกอบรมและให้บริการที่ปรึกษา

โครงการที่ปรึกษา

computer_lounge_02.jpg

Big Data and Technology Management

ในยุคสมัยของการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีมากมายดังเช่นในปัจจุบันนี้อาจเป็นภาระที่ยิ่งใหญ่ขององค์กรของคุณ ผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงระดับโลกของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล สามารถให้การสนับสนุนด้านการจัดเก็บข้อมูล Big Data ให้เป็นระบบที่เหมาะสมกับความต้องการขององค์กรของคุณได้ นอกจากนี้ เรายังสามารถออกแบบเทคโนโลยีหรือระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อหนุนให้ธุรกิจของคุณดำเนินการได้อย่างราบรื่นและก้าวไปข้างหน้าในโลกดิจิตอลอันทันสมัยนี้
 • System Development

 • Corporate Digital Transformation

 • Big Data System Management

 • Ai System Management

 • Big data implementation

 • Software and Application Development

1000_UOB_14-pjv0ax2e5el52nlir2iw0ubx93tyi2xik6fwl4t0mo

Business Enhancement

ด้วยวิสัยทัศน์ของผู้เชี่ยวชาญ/คณาจารย์ผู้มากประสบการณ์การทำงานทั้งในภาครัฐและภาค เอกชนหลายแห่ง คณาจารย์ของเราสามารถให้การสนับสนุนธุรกิจของคุณในการเสริมสร้างธุรกิจเกี่ยวกับการวางแผนในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับองค์กรและบุคลากร: กลยุทธ์องค์กร การจัดการทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนา การปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานและการมีส่วนร่วมของพนักงาน
 • Survey and Research Methodology

 • Corporate Strategic Planning

 • Human Resource Management & Development

 • Performance Improvement

 • Employee Engagement

 • Customer Relationship Management (CRM)

 • Risk Management

1000_THM_tour_bkk_02-pjherose4lppe6bm1bybc046dihm8fxgxaf1m2y0ds

Tourism Management

คณาจารย์การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการของเรามีความเชี่ยวชาญในการวางแผนกลยุทธ์เพื่อการท่องเที่ยวทั้งในระดับประเทศและระดับจังหวัด คณาจารย์มืออาชีพเหล่านี้จะช่วยดำเนินการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์ ประเพณีและงานเทศกาลในท้องถิ่นของคุณให้โดดเด่น ทีมงานมืออาชีพของเรา นอกจากจะช่วยให้แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดและเป็นที่รู้จักมากขึ้นแล้ว ยังช่วยให้แหล่งท่องเที่ยวมีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนพร้อมกันนี้ก็อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นด้วย
 • National/ Regional / Local Tourism Strategic Planning

 • Sustainable Tourism Management

 • Local Tourism Development

04_MUIC_project_singapore-pketzhbn5jro71pt8bkxiwwbpegldbmgmk2eqc6qnk

Design Solution

คุณไม่รู้ว่าจะปรับปรุงแก้ไขอาคารสถานที่ของคุณอย่างไรใช่ไหม ? คุณวางใจในเรื่องนี้ให้อยู่ในความดูแลของผู้เชี่ยวชาญของเราได้ คุณจะมั่นใจได้ว่าอาคารหรือสถานที่ทำงานของบริษัทของคุณจะได้รับการตกแต่งอย่างสวยงาม เหมาะสมในการใช้งานและเป็นสถานที่ทำงานที่ดีที่สุด
 • Interior Design Consultation

 • UI Design

 • Corporate Identity Design

1380_foodsci_major

Food Innovation

 • Food Product Development

 • Food Safety & Food Quality

 • Efficiency Enhancement in Operation

 • Food Preservation Technology Development

 • Food Analysis

 • Food Nutrition