วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์

โปรแกรมบริหารธุรกิจของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จะได้รับการยอมรับในระดับสากลในฐานะผู้นำในการให้การศึกษาด้านธุรกิจที่มีคุณภาพและหลากหลาย

พันธกิจ

ให้การศึกษาที่มีความหลากหลายและการศึกษาภาคปฏิบัติเพื่อพัฒนาบัณฑิตให้รอบรู้; และส่งเสริมการวิจัยและบริการที่มีส่วนร่วมในสังคมโลกที่เป็นนวัตกรรมและยั่งยืนให้มากขึ้น

สำนักงานบัณฑิตศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ (iGS)

ห้อง 422 ชั้น 4 อาคารอทิตยาทร
วิทยาเขตศาลายา
โทร: +66 (0) 2700 5000 #4483
โทรสาร: +66 (0) 2441 5091
โทรศัพท์มือถือ: +66 (0) 96 685 1334
Email: icgrad@mahidol.ac.th


W3Schools muicmaster