ข้อมูลทั่วไป

แนวทางและจรรยาบรรณของนักเรียน

นักเรียน PC/MP ต้องมีวุฒิภาวะและทัศนคติที่ดีต่อการศึกษา รวมถึงแต่งกาย มีพฤติกรรม และมีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่าง ๆ อย่างเหมาะสม

นักเรียนชาย

 • สวมเสื้อเชิ้ตสีขาวไม่มีลาย
 • กางเกงสแลคสีดำ ห้ามสวมยีนส์
 • คาดเข็มขัดหนังสีดำพร้อมหัวเข็มขัด PC
 • คล้องบัตรนักเรียน
 • รองเท้าหุ้มส้น สีสุภาพ
 • ห้ามสวมรองเท้าแตะ

นักเรียนหญิง

 • สวมเสื้อเชิ้ตสีขาวไม่มีลาย พร้อมติดเข็มสัญลักษณ์ PC บริเวณหน้าอกเสื้อด้านขวา
 • กระโปรงสีดำยาวคลุมเข่า
 • คาดเข็มขัดหนังสีน้ำตาลพร้อมหัวเข็มขัด PC
 • คล้องบัตรนักเรียน
 • รองเท้าหุ้มส้น สีสุภาพ
 • ห้ามสวมรองเท้าแตะ