ภาพรวมของกลุ่มสาขาวิชาจิตรกรรมและศิลปกรรม

กลุ่มสาขาวิชาจิตรกรรมและศิลปกรรม (FAA) เป็นกลุ่มสาขาสำหรับผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ โปรแกรมของเรามีความเป็นเลิศในการฝึกฝนความคิดสร้างสรรค์สำหรับนักศึกษาสาขาสื่อและการออกแบบด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยพร้อมสตูดิโอและห้องฝึกซ้อมโดยเฉพาะ เราทำสิ่งนี้โดยบูรณาการทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติกับการเรียนการสอนเป็นรายบุคคลในหลักสูตรประยุกต์ที่ใช้งานได้จริง คณาจารย์ของกลุ่มสาขา FAA กระตือรือร้นที่จะนำประสบการณ์การทำงานระหว่างประเทศและการศึกษามาใช้กับสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ให้นักศึกษาของ เราใช้สิ่งนี้เพื่อพัฒนามุมมองที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ที่พัฒนาทักษะการปฏิบัติและความคิดสร้างสรรค์ การเสริมสร้างความตั้งใจด้านการสื่อสารเป็นวิธีที่เราช่วยให้นักศึกษาของเราปรับแต่งความรู้สึกทางความคิดและความคิดสร้างสรรค์ของพวกเขาเพราะเราเชื่อว่ามันจะทำให้นักศึกษามีความหลากหลายมากขึ้นและปรับตัวได้ในสื่อและการออกแบบที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว หากคุณต้องการเป็นผู้ปฏิบัติงานที่สามารถปรับใช้เทคนิคของสื่อและการออกแบบ หลักสูตรสื่อและการออกแบบของกลุ่มสาขาวิชาจิตรกรรมและศิลปกรรมจะเป็นสถานที่ศึกษาสำหรับคุณ

ทำไมต้องเรียน FAA

  • สร้างผู้นำเทรนด์ที่ปรับเปลี่ยนใหม่:ซึ่งก็คือผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมทำงานกับสื่อและเทคโนโลยีการออกแบบในปัจจุบันและสามารถปรับเปลี่ยนให้เข้ากับอนาคต
  • โปรแกรมเชิงปฏิบัติที่เน้นการสื่อสารผ่านสื่อและการออกแบบ
  • เข้าร่วมกับคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ซึ่งจะมีส่วนร่วมในสังคมด้วยการเชื่อมโยงศิลปะกับธุรกิจ
  • สร้างสื่อโดยการพัฒนาผู้สร้างเนื้อหาโดยเน้นที่ความสัมพันธ์, การเล่าเรื่องและการบรรจบกันของแพลตฟอร์ม
  • ให้ความรู้แก่นักออกแบบรุ่นใหม่ผ่านการฝึกฝนอย่างสร้างสรรค์ในสตูดิโออันเป็นประสบการณ์ตรงที่เน้นกระบวนการออกแบบ

สำนักงานกลุ่มสาขาวิชาจิตรกรรมและศิลปกรรม

ห้อง 632 ชั้น 6
อาคารอทิตยาทร
โทร +66 (0) 2700 5000
Fax: +66 (0) 2700 5011
เวลาทำการ: จันทร์ – ศุกร์
8.00 น – 17.00 น.