สิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์

สิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์

 • ห้องแสดง
 • สตูดิโอขนาดใหญ่สำหรับถ่ายทำและจัดกิจกรรม
 • การตัดต่อ Labs สำหรับงานหลังการผลิต
 • กล้องบันทึกอุปกรณ์ให้แสงสว่างที่จำเป็นสำหรับการผลิต
 • ห้องฉาย (กำลังปรับปรุง)
 • สตูดิโอขนาดเล็กสำหรับถ่ายทำและจัดกิจกรรม (กำลังปรับปรุง)
 • ห้องบันทึกเสียง (กำลังปรับปรุง)
 • ห้องตัดต่ออิสระ (กำลังปรับปรุง)
 • สตูดิโอสำหรับออกแบบสี่ห้อง
 • สตูดิโอวาดภาพสองห้อง
 • A 3-D Workshop
 • พื้นที่จัดแสดงนิทรรศการ

สำนักงานกลุ่มสาขาวิชาจิตรกรรมและศิลปกรรม

ห้อง 632 ชั้น 6
อาคารอทิตยาทร
โทร +66 (0) 2700 5000
Fax: +66 (0) 2700 5011
เวลาทำการ: จันทร์ – ศุกร์
8.00 น – 17.00 น.