โปรแกรมความร่วมมือ

การที่วิทยาลัยนานาชาติมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยพันธมิตรต่างประเทศ ทำให้วิทยาลัยฯสามารถนำเสนอโปรแกรมพิเศษที่จะขยายโอกาสการเรียนรู้ของนักศึกษาอันจะทำให้นักศึกษาได้สัมผัสความเป็นนานาชาติ โปรแกรมพิเศษเหล่านี้คือ :